Wat betekent het als mijn werkgever mij vraagt in te stemmen met de opzegging van mijn arbeidsovereenkomst?

Vanaf 1 juli 2015 is er een nieuwe ontslagmogelijkheid: ‘Opzegging met instemming van de werknemer’. Uw werkgever kan u vragen om in te stemmen met de opzegging (door hem) van uw arbeidsovereenkomst. Stemt u schriftelijk in met een ontslagvoorstel van uw werkgever? Dan mag hij de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig opzeggen, zonder tussenkomst van het UWV of de kantonrechter.

Bedenktijd na instemming
Als werknemer hebt u wel een bedenktijd, ook wel herroepingsrecht genoemd. Dat betekent dat u nog veertien dagen de tijd hebt om op het beëindigingsvoorstel terug te komen en uw instemming ongedaan te maken. Heeft uw werkgever u niet op het herroepingsrecht gewezen? Dan hebt u hiervoor drie weken de tijd.

Wat is het verschil met een beëindigingsovereenkomst?
Deze ontslagvorm lijkt op ontslag met wederzijds goedvinden (met een beëindigingsovereenkomst), maar er zijn verschillen. Zo heeft uw werkgever voor opzegging met instemming van de werknemer een redelijke ontslaggrond nodig en hebt u recht op een transitievergoeding. Feitelijk verschilt deze ontslagmogelijkheid echter niet van de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst met een beëindigingsovereenkomst te laten eindigen. Als u instemt met de opzegging door uw werkgever, verliest u in principe uw aanspraak op een WW-uitkering niet.