Inkomstenderving door letselschade: waar heb je recht op?

Dagelijks raken in Nederland gemiddeld 58 mensen ernstig gewond en komen twee mensen om het leven bij een verkeersongeval. Pijnlijke cijfers. En dan kan opgelopen letsel ook nog eens leiden tot arbeidsongeschiktheid. Ook dat heeft een grote impact. Je maakt je zorgen om je herstel. Maar ook hoe je de extra medische kosten en doorlopende rekeningen gaat betalen.

Is jouw verkeersongeluk veroorzaakt door een ander? En loop je inkomsten mis doordat je niet meer, of gedeeltelijk niet kan werken? Dan kun je een schadevergoeding krijgen. Inkomstenderving is onderdeel van zo een vergoeding. De letselschadejuristen van DAS helpen je bij het berekenen en claimen van die misgelopen inkomsten.

Wat is inkomstenderving?

Raak je gewond of heb je blijvende klachten na een verkeersongeval (bijvoorbeeld aanhoudende nekpijn)? Dan heb je hier vaak niet alleen fysiek of mentaal last van, maar ook financieel. Je loopt als slachtoffer inkomsten mis. Dat is inkomstenderving. Dit kan voor kortere of langere tijd zijn, of zelfs voor altijd.

De financiële gevolgen zijn soms groot. Je loopt financiële extra’s zoals bonussen of een promotie mis. Ook ontvang je door (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid soms maar zeventig procent van je loon. Dit zijn allemaal kostenposten die vallen onder de zogenoemde inkomstenderving. Die misgelopen kosten kan een jurist voor je terugeisen.

Inkomensverlies als zzp’er

Je bent zzp’er en raakt arbeidsongeschikt door letselschade na een ongeluk. Je hebt geen inkomsten meer. Je opdrachtenstroom stopt en je hebt geen recht op een ziektewetuitkering of andere uitkeringen. Als zzp’er kan je niet terugvallen op een werkgever die je loon voor een deel doorbetaalt. Maar misschien heb je een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)  afgesloten. Die verzekering biedt hulp, maar dekt in meestal niet het volledige inkomensverlies.

Wat kun je doen? Onderneem actie. Een letselschadejurist kan jou helpen om de letselschade te verhalen op de degene die verantwoordelijk is voor het ongeval. De verzekeraar van die persoon moet de aansprakelijkheid erkennen. Daarna vult die verzekeraar het inkomen aan dat je bent misgelopen.

Schadevergoeding bij inkomstenverlies

Bij een verkeersongeval stel je de veroorzaker van het ongeluk aansprakelijk voor de opgelopen letselschade. De hoogte van de schadevergoeding hangt af van de extra kosten die je moet maken en de gederfde inkomsten. Inkomstenderving berekenen we door te kijken naar het loon vóór, op het moment van én ná het verkeersongeval. Maar ook kijken we naar de verwachtingen voor de toekomst.

Berekenen van de hoogte van de inkomstenderving

We kijken voor een berekening naar het verlies van arbeidsvermogen (inkomensverlies). Hierbij verdien je door het ongeval minder dan daarvoor. De hoogte hangt onder andere af van de inkomsten die je bent misgelopen. Denk hierbij aan:

  • Misgelopen carrièremogelijkheden
    Stond je net op het punt om de volgende stap binnen je carrière te zetten? Bekijk of een logisch uitgestippelde toekomst in de berekening wordt meegenomen.
  • Medische kosten
    De letselschade na het verkeersongeval moet je in veel situaties laten behandelen. De bezoeken aan de arts, de behandelingen en de reis- en parkeerkosten: dat zijn kostenposten die vallen binnen de schadevergoeding. Hieronder vallen ook: opgenomen vrije dagen, het mislopen van tijd-voor-tijd, overuren en toeslagen.
  • Compenserende factoren
    Rente voor schadevergoeding en indexering van de al ontvangen gederfde inkomsten.

Hoe kan je inkomstenderving claimen?

Je kunt niet meteen na een verkeersongeval de misgelopen inkomsten of schade claimen. De eerste stap is dat je de schuldige partij aansprakelijk stelt voor jouw letselschade en eventuele arbeidsongeschiktheid. Hiervoor moet je bewijsstukken hebben en alle gemaakte (en toekomstige) kosten in kaart brengen. Erkent de tegenpartij geen aansprakelijkheid? Soms moet je dan naar de rechter. Maar dit komt in de praktijk bijna niet voor.

Gebruik de gratis juridische hulp van DAS

Wil je een schadevergoeding claimen? Daar komt vaak meer kijken dan je in eerste instantie denkt. De letselschadejuristen van DAS helpen je. Van het aansprakelijk stellen tot het claimen van inkomstenderving. We geven je in iedere situatie een zo goed mogelijk advies. Zo krijg je waar je recht op hebt. En maak je geen zorgen over de kosten. Onze juridische hulp is in de meeste gevallen gratis.

Heeft deze informatie je geholpen?

We horen graag je feedback. Daarmee help je ons om deze informatie verder te verbeteren.