In quarantaine vanwege corona: werkgever moet loon volledig doorbetalen

Wanneer een huisgenoot koorts heeft, moeten de andere gezinsleden in thuisquarantaine blijven tenzij ze werkzaam zijn in een cruciaal beroep of vitaal proces. Dat is het advies van de overheid. Een werknemer, van wie zijn partner coronaverschijnselen had, bleef daarom thuis. Maar zijn werkgever betaalde vervolgens minder loon en hield wachtdagen in.

De werknemer startte een kort geding. De kantonrechter oordeelde dat er in geval van quarantaine (nog) geen sprake is van een zieke werknemer, maar van een werknemer die gehoor moet geven aan een opgelegde voorzorgsmaatregel van de overheid. Wanneer een werknemer in thuisquarantaine moet, en niet thuis kan werken omdat dit in zijn beroep onmogelijk is, is dat een omstandigheid die niet in de risicosfeer van de werknemer ligt. De werkgever moest in dit geval het loon volledig doorbetalen. Ook mocht de werkgever in deze situatie geen wachtdagen op het loon inhouden, omdat er geen sprake is van ziekte.

Geen recht op loon

In deze zaak werd het risico van de coronacrisis en de maatregelen volledig op het bordje van de werkgever gelegd. In Nederland zijn werknemers goed beschermd, en terecht. Het risico rust in veel gevallen op de schouders van werkgevers als er niet gewerkt wordt of kan worden. Soms ligt het risico bij de werknemer. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarin de werknemer, tegen het uitdrukkelijke verzoek van de werkgever in, toch op vakantie gaat naar een land waarvoor een negatief reisadvies geldt en bij thuiskomst twee weken in quarantaine moet. In die situatie kan een werkgever stellen dat, de werknemer over die twee weken geen recht heeft op loon als hij niet thuis kan werken.

Risicoverdeling

Een tussenoplossing kan ook uitkomst bieden. Je kunt denken aan een risicoverdeling waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Bijvoorbeeld een verdeling van 70-30 waarbij de werknemer 70 procent krijgt doorbetaald, het percentage loon waarop hij ook aanspraak kan maken als hij na een ontslag in de ww komt. Soms is het beter om een compromis te sluiten zodat wordt voorkomen dat allebei kopje ondergaan. Het delen van het loondoorbetalingsrisico is mogelijk een oplossing om samen de huidige crisis door te komen.

Disclaimer

Dit blog schetst de algemene regels en uitgangspunten. Uiteraard kan er in specifieke situaties sprake zijn van uitzonderingen. Heeft u vragen over dit onderwerp of uw specifieke situatie, dan kunt u altijd contact opnemen met een van onze specialisten.

Pascal Besselink Advocaat
Ik houd mij vanaf 1997 bezig met het arbeidsrecht. Als advocaat sta ik zowel werkgevers als werknemers bij. In 2010 rondde ik cum laude de postdoctorale Specialisatie Opleiding Grotius Arbeidsrecht af en in 2011 de Leergang Pensioenrecht. Ik richt me onder meer op het ontslagrecht en re-integratievraagstukken. Ook adviseer en procedeer ik regelmatig over concurrentiebedingen.
Meer artikelen van Pascal

Gratis actuele en relevante juridische informatie

Blijf op de hoogte!

Ontvang per e-mail de maandelijkse nieuwsbrief DAS Update en periodieke e-mailingen met juridische tips, nieuws en oplossingen van DAS.

Nu aanmelden