blog

Mag je baas je eetpatroon bepalen?

3 min leestijd20 okt 2022

Steeds meer werkgevers zien het als hun taak om werknemers aan te spreken op ongezond eetgedrag. Maar mag een werkgever van zijn werknemers verlangen dat ze afvallen, geen kroketten eten tijdens de lunch en naar de sportschool gaan?

Pascal Besselink

advocaat

Bekijk meer

Wettelijk is een werkgever verplicht maatregelen te treffen die moeten voorkomen dat werknemers schade, ook psychische, lijden door de uitoefening van hun werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan maatregelen die structureel overwerk moeten voorkomen en het stimuleren om vakantiedagen op te nemen. De gedachte daarbij is dat regelmatige opname van vakantiedagen bijdraagt aan de gezondheid. Ook moeten werkgevers alert zijn op signalen die duiden op overbelasting.

Regels stellen

Maar wat als een werkgever verder wil gaan dan deze zorgplicht en hij regels wil stellen aan het eetpatroon van zijn personeel om overgewicht te voorkomen? Naar mijn idee begeeft hij zich dan te zeer in de privé-sfeer van zijn personeel. Maar dit betekent ook weer niet dat hij nooit voorschriften zou kunnen opstellen. Het wordt alleen eerder getolereerd als de ongezonde leefwijze een veilige en adequate uitoefening van het werk in de weg staat. Denk bijvoorbeeld aan werknemers die aan strenge conditie-eisen moeten voldoen, zoals gymleraren, brandweermannen en persoonsbeveiligers. Maar denk bijvoorbeeld ook aan een afvalcoach die bij Weight Watchers werkt. Die kan zelf niet aan overgewicht lijden natuurlijk.

Veilig functioneren

Al met al mogen werkgevers zich niet te veel bemoeien met het voedings- en bewegingspatroon van hun werknemers. Tegelijkertijd mag een werkgever ook niet de ogen sluiten voor ongezonde situaties op het werk. Een ‘zwaar’ dilemma voor werkgevers. Aan de ene kant moeten zij zorgen voor een gezonde werksituatie en aan de andere kant mogen zij zich er niet te veel mee bemoeien. Wat veel werkgevers doen is korting geven op sportabonnementen of sportfaciliteiten bieden binnen het bedrijf. Een goede vitale oplossing, vind ik.

advocaat

Pascal Besselink

Ik houd mij vanaf 1997 bezig met het arbeidsrecht. Als advocaat sta ik zowel werkgevers als werknemers bij. In 2010 rondde ik cum laude de postdoctorale Specialisatie Opleiding Grotius Arbeidsrecht af en in 2011 de Leergang P...

Meer artikelen van Pascal Besselink

Ook interessant voor je

Te veel ontvangen uitkering terugbetalen: veelgestelde vragen op een rij
07 mei 20244 min leestijd

Te veel ontvangen uitkering terugbetalen: veelgestelde vragen op een rij

Vragen en antwoorden op een rij over terugbetalen van te veel ontvangen uitkering.

Een nieuwe kijk op uitkeringsgeschillen
02 mei 20243 min leestijd

Een nieuwe kijk op uitkeringsgeschillen

Het ontvangen van een te hoge uitkering kan voor velen een zorgwekkende situatie zijn, met de verplichting om het teveel ontvangen bedrag terug te betalen. Voorheen werd deze regel strikt toegepast, met weinig ruimte voor uitzonderingen. Maar recente ontwikkelingen wijzen op een verandering in aanpak.

Stijgende benzineprijs geen reden om reiskosten af te kunnen dwingen
29 apr 20242 min leestijd

Stijgende benzineprijs geen reden om reiskosten af te kunnen dwingen

Wettelijk is er voor werkgevers geen verplichting om reiskosten te betalen. Dit kan wel zijn geregeld in cao’s of individueel in de arbeidsovereenkomst.

1 van 3