Thuiswerken: waar moet je als werkgever op letten?

Door de coronacrisis werken we massaal thuis. En dat blijven we waarschijnlijk ook in de toekomst doen. Uit recent onderzoek blijkt dat mensen na de coronacrisis nog steeds dubbel zo vaak thuis willen werken als vóór corona. De kans dat thuiswerken meer en meer gebruikelijk zal zijn, is groot. Maar wat betekent dat voor werkgevers?

Het is natuurlijk fijn als je je personeel de mogelijkheid biedt thuis te werken. Je moet er als werkgever alleen wel voor zorgen dat je personeel dat op een veilige en gezonde manier kan doen.

Zorgplicht voor werknemers op andere locaties

Werkgevers hebben een verantwoordelijkheid voor hun personeel en onderschatten soms de risico’s die het toestaan van thuiswerken met zich meebrengt. De verantwoordelijkheid voor je personeel stopt voor jou als werkgever dus niet bij de kantoordeur. De zogenoemde zorgplicht geldt ook voor werknemers die op andere locaties werken. En dus ook thuis.

Thuiswerkplek inspecteren

Thuiswerken is gebruikelijk geworden in deze coronatijd. Toch zullen maar weinig ondernemers de moeite hebben genomen de thuiswerkplek van hun werknemers te inspecteren. Stel, een van je medewerkers klaagt over een stijve rug, zere schouders of stroeve pols. Uiteindelijk meldt hij zich zelfs ziek. De medewerker wijt zijn klachten aan de werkplek die niet zou deugen. Ben je dan als werkgever aansprakelijk?

Veilige werkomstandigheden

Een rechter kijkt in zo’n geval altijd in hoeverre een werkgever zijn zorgplicht is nagekomen. Oftewel, heeft hij gezorgd voor veilige werkomstandigheden? Is de werkplek bijvoorbeeld geïnspecteerd? De wettelijke zorgplicht geldt dus ook bij thuiswerken, maar levert wel een aantal obstakels op. Zo hebben werkgevers minder zeggenschap over de thuiswerkplek en kunnen zij minder goed controleren of instructies worden nageleefd. Toch blijven werkgevers gebonden aan hun zorgplicht. Ben je daar als werkgever van bewust!

Tijdig signaleren

Het is belangrijk dat werkgevers en werknemers aandacht voor elkaar hebben om vroegtijdig signalen te kunnen herkennen en benoemen, en daarop in te grijpen. Dat geldt niet alleen voor fysieke klachten, maar ook voor signalen van overwerkt raken.

Protocol en checklist

Het is vooral belangrijk en verstandig om duidelijke afspraken te maken en de risico’s van thuiswerken te inventariseren. Stel een protocol op met daarin alle voorwaarden en regels die gelden voor medewerkers die thuis aan het werk zijn. Je kunt zo’n protocol in het personeelsreglement verwerken en werknemers dat laten tekenen. Daarmee laat je als werkgever zien dat je het heel serieus opvat.

Checklist gezonde en veilige werkplek

Ga ook zelf een keer bij werknemers kijken om te zien of de werkplek voldoet aan de ergonomische voorschriften. Een checklist helpt daarbij. Deel die checklist ook met je medewerkers. Deugt deze stoel? Staat het bureau stevig? Moet het scherm iets omhoog?

Overdreven? Zo klinkt het misschien wel. Maar als het een keer écht misgaat en het komt tot een rechtszaak, sta je als werkgever wel een heel stuk sterker.

Disclaimer

Dit blog schetst de algemene regels en uitgangspunten. Uiteraard kan er in specifieke situaties sprake zijn van uitzonderingen. Heeft u vragen over dit onderwerp of uw specifieke situatie, dan kunt u altijd contact opnemen met een van onze specialisten.

Redactieteam
Het redactieteam van DAS.
Meer artikelen van Redactieteam

Gratis actuele en relevante juridische informatie

Blijf op de hoogte!

Ontvang per e-mail de maandelijkse nieuwsbrief DAS Update en periodieke e-mailingen met juridische tips, nieuws en oplossingen van DAS.

Nu aanmelden