Vakantiegeld: vier vragen en antwoorden op een rij

Eind mei nadert. Dat wil zeggen dat de meeste werknemers deze dagen hun jaarlijkse vakantiegeld uitbetaald krijgen. Benieuwd hoe het met jouw vakantiegeld zit? Lees hier het antwoord op veelvoorkomende juridische vragen.

1.Mag je eisen dat je vakantiegeld maandelijks uitbetaald krijgt?

Vakantiegeld mag alleen maandelijks tegelijk met het gewone loon worden uitbetaald als dat expliciet is opgenomen in je arbeidscontract. Dit is iets wat je met je werkgever moet afspreken (bij voorkeur in het arbeidsvoorwaardengesprek voor ondertekening van je contract, maar later kan ook); je werkgever is niet verplicht hiermee akkoord te gaan, maar andersom mag je werkgever dit ook niet eenzijdig bepalen.

2.Moet ik instemmen met minder, uitstel of geen uitbetaling van vakantiegeld als mijn werkgever in financieel zwaar weer verkeerd?

Je bent niet verplicht hiermee in te stemmen, maar van een kale kip kun je niet plukken, dus als je werkgever het echt niet kan betalen heb je weinig keuze. Je kan het faillissement van je werkgever aanvragen, waarna het UWV deze betalingsverplichting overneemt, maar een faillissement van je werkgever betekent wel dat je je baan verliest. Als je je werkgever tegemoet wil komen, stel dan uitstel van betaling of een betalingsregeling voor, maar maak wel aanspraak op het volledige bedrag. Je hebt hier immers recht op. Leg de gemaakte afspraken bij voorkeur ook goed schriftelijk vast.

3.Wat moet ik doen als ik te weinig vakantiegeld uitbetaald heb gekregen?

Schrijf je werkgever een brief waarin je hem verzoek het niet of te weinig betaalde vakantiegeld alsnog aan jou te betalen binnen een bepaalde termijn, bijvoorbeeld 7 dagen. Geeft je werkgever geen gehoor aan dit verzoek, schakel dan je rechtsbijstandverzekeraar of een advocaat of juridisch adviseur in. Die kan zo nodig een gerechtelijke procedure voor je opstarten.

4.Net begonnen met nieuwe baan, wat kan ik verwachten?

Je hebt recht op vakantietoeslag over elke maand dat je werkt. Het is wettelijk verplicht om minimaal één maal per jaar het vakantiegeld uit te keren. Er zijn twee berekeningsmethoden. Over het algemeen bepaalt de arbeidsovereenkomst of cao welke berekeningsmethode wordt gehanteerd. De ene methode is berekening van juni van het jaar X tot en met mei van het jaar X + 1. Bij uitbetaling van de vakantietoeslag in mei heb je dan de vakantietoeslag dus al volledig 'opgebouwd’. De andere methode is berekening over het kalenderjaar, waarbij je bij uitbetaling van de vakantietoeslag in mei als het ware een voorschot krijgt voor de maanden juni tot en met december. Ga je na mei uit dienst, dan moet je bij deze tweede methode dus over de maanden van het jaar dat je niet meer in dienst bent de vakantietoeslag terugbetalen. Als je op 1 april begonnen bent met een nieuwe baan hangt het dus af van welke berekeningsmethode wordt gehanteerd welk bedrag je aan vakantietoeslag ontvangt. Bij de eerste methode is dat alleen de vakantietoeslag over de maanden april en mei 2022, bij de tweede methode de vakantietoeslag over de maanden april tot en met december 2022.

Martijn de Beijer Jurist
Ik ben een ervaren jurist die zowel werkgevers als werknemers bijstaat in complexe arbeidsrechtelijke geschillen. Mijn specialismen zijn werkgevers en onderwijszaken.
Meer artikelen van Martijn

Gratis actuele en relevante juridische informatie

Blijf op de hoogte!

Ontvang per e-mail de maandelijkse nieuwsbrief DAS Update en periodieke e-mailingen met juridische tips, nieuws en oplossingen van DAS.

Nu aanmelden