Later terug van vakantie? Het kan leiden tot ontslag

De wet geeft elke werknemer de vrijheid om op vakantie te gaan, maar werknemers moeten met die vrijheid wel zorgvuldig omgaan. Een werknemer mag niet zomaar langer wegblijven dan hij met de werkgever heeft afgesproken. Als een werknemer niets kan doen aan de latere terugkomst – door bijvoorbeeld een kapotte auto of een vertraagde of geannuleerde vlucht, heeft de werkgever dit te accepteren. De werknemer moet daar wel netjes over communiceren.

Dit soort overmachtsituaties wordt vaak onderling op de werkvloer opgelost, maar als een werknemer het te bont maakt, kan de werkgever actie ondernemen door te waarschuwen, het loon stop te zetten of zelfs tot ontslag overgaan.

Voorbeeld

Zelf heb ik een werkgever bijgestaan die een werkneemster uit Zuid Amerika in dienst had die jaarlijks haar familie opzocht en dan zonder toestemming van de werkgever later terugkwam van vakantie. Namens de werkgever heb ik uiteindelijk een verzoek ingediend om de arbeidsovereenkomst te ontbinden en de rechter was het met mij eens dat dit een gewichtige reden was om de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

Ontslag op staande voet

Het Gerechtshof Den Bosch heeft in 2017 een ontslag op staande voet toegekend in een zaak waar een ontslag op staande voet werd gegeven aan een werknemer die een week later was teruggekomen van zijn vakantie in Griekenland, zonder dat hij de werkgever daarover had geïnformeerd. Hij gaf hiervoor als verklaring dat zijn auto stuk was en hij zijn mobiel was kwijtgeraakt. Hij kon dat verhaal onvoldoende bewijzen en werd daarom ontslagen.

Genoeg alternatieven

De werknemer kon niet bewijzen dat de reparatie nodig was om thuis te komen en dat er überhaupt een reparatie was uitgevoerd. Hij had hoe dan ook contact op moeten nemen met de werkgever. Er waren genoeg alternatieven voor een verloren mobiel. Hij kon bijvoorbeeld de telefoon van de garagehouder gebruiken. Een waarschuwing in plaats van ontslag op staande voet was niet passend, de werknemer had er al twee gehad, en een loonstop ook niet, omdat de werkgever een verzoek om onbetaald verlof voor de vakantie op te nemen al had afgewezen. Een werkgever moet erop kunnen vertrouwen dat een werknemer zich aan de gemaakte afspraken houdt. Neem in ieder geval altijd contact op met je werkgever als je vakantie om wat voor reden dan ook uitloopt.

Joyce Bender Advocaat
Ik ben een ervaren advocaat (vanaf 2011 werkzaam bij DAS) die gespecialiseerd is in het arbeidsrecht. In 2018 rondde ik de postacademische specialisatieopleiding Grotius Arbeidsrecht cum laude af. Cliƫnten kunnen bij mij terecht voor vraagstukken op het gebied van het arbeidsrecht in de breedste zin van het woord. Mijn werkwijze kenmerkt zich door een klantgerichte en doortastende aanpak.
Meer artikelen van Joyce

Gratis actuele en relevante juridische informatie

Blijf op de hoogte!

Ontvang per e-mail de maandelijkse nieuwsbrief DAS Update en periodieke e-mailingen met juridische tips, nieuws en oplossingen van DAS.

Nu aanmelden