blog

Tien spraakmakende en opvallende arbeidsrechtzaken in 2023

4 min leestijd27 dec 2023

Er kwamen dit jaar weer de nodige spraakmakende zaken in de rechtspraak voorbij. Misschien niet altijd juridisch even interessant, maar wel telkens behoorlijk tot de verbeelding sprekend. Hieronder een selectie van spraakmakende, leuke, smeuïge, maar soms ook treurige zaken

Pascal Besselink

advocaat

Bekijk meer

1. Emoji’s met hartjes geen grond voor ontslag

Een winkelmanager van Primark werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag omdat hij vier “hartjes emoji’s”  naar een collega had gestuurd. Die collega diende een klacht in. Daarna meldden zich nog zeven collega’s met klachten over de manager. Primark schakelde een bureau in om de klachten te onderzoeken. Dat bureau was niet overtuigd. Desondanks diende Primark een ontbindingsverzoek in. Dit wijst de kantonrechter af omdat niet met zekerheid kon worden vastgesteld dat de hartjes seksueel of flirterig waren bedoeld.

2. Kruidige appjes

Een medewerker van een kruidenfabrikant stalkt een collega en stuurt haar binnen een uur honderden appjes. De collega vraagt te stoppen met appen en blokkeert hem vervolgen op WhatsApp. De man blijft haar echter stalken en wacht haar op de parkeerplaats van de werkgever op. De aanvankelijk vriendelijke toon (werknemer zegt verliefd op zijn collega te zijn) verandert in een vijandige toon met de nodige dreigementen. Als de werkgever hier achter komt en ook nog blijkt dat er meer collega’s bang voor hem blijken te zijn en te worden bedreigd, vraagt werkgever ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De rechter wijst dit verzoek toe, zónder vergoeding en mét veroordeling van de werknemer in de proceskosten. Dat de man een aantal jaren eerder een misstap beging door tijdens een gevecht een kopstoot uit te delen, zal dit waarschijnlijk mede hebben bepaald.

3. Kwark gooiende vakkenvuller betaalt schoonmaakkosten

Een 18-jarige vakkenvullerr van een supermarkt wordt op staande voet ontslagen omdat hij kwark door de laad- en losruimte had gegooid en er vervolgens foto’s van had gemaakt. De kwarkgooier vecht zijn ontslag aan. De kantonrechter acht het ontslag onterecht. Een minder strenge maatregel was op zijn plaats geweest. De vakkenvuller moet wél de schoonmaakkosten betalen van het door de supermarkt ingeschakelde schoonmaakbedrijf.

4. Hondsbrutaal

Wanneer een werknemer en zijn partner uit elkaar gaan blijft de hond bij hem achter. Omdat hij niet de tijd heeft om de hond dagelijks uit te laten, spreekt werknemer met zijn werkgever af dat de werkgever de kosten van de honden uitlaatservice vergoedt. De werknemer maakt helemaal geen gebruik van de uitlaatservice, maar incasseert wel lange tijd de maandelijkse vergoeding van 108 euro. Als de werkgever hier achter komt, ontslaat hij de werknemer op staande voet. De werknemer vangt zowel bij de kantonrechter als het Gerechtshof bot. Werknemer vertrekt dus met de staart tussen de benen, zónder transitievergoeding en waarschijnlijk ook zonder WW….maar wel met weer voldoende tijd om zelf de hond uit te laten.

5. Ontslag op staande voet voor lolbroek

Een productiemedewerker gaat tijdens werktijd achter een vrouwelijke collega staan en trekt, in het bijzijn van zijn collega’s, haar korte broek naar beneden, waarna zij met haar blote billen op de werkvloer staat. Werknemer heeft wel door dat dit “not funny” was en biedt de volgende dag zijn excuses aan bij zijn leidinggevende. Deze is not amused. Er volgt ontslag op staande voet. Dit houdt stand. Het in bijzijn van collega’s op de werkvloer omlaag trekken van een korte broek van een vrouwelijke collega, beschouwt de kantonrechter als verre van respectvol met elkaar omgaan, ook in de “cultuur van de werkvloer”. Wat dat volgens de rechter overigens ook moge zijn.

6. Stiekem naar De Efteling

Een groep leerlingen zou op schoolreisje gaan naar Space Expo. Het lijkt de juf eigenlijk leuker om naar De Efteling te gaan. Ze krijgt hiervoor geen toestemming. Op de dag dat de leerlingen met de juf naar Noordwijk zouden rijden, nemen ze, op initiatief van de juf een afslag en rijden door naar Kaatsheuvel. Toch een dagje Efteling. De leerlingen mogen dit alleen van de juf niet aan hun ouders vertellen. Sterker nog in de nieuwsbrief die een week erna wordt verstuurd, wordt leuk verhaald over een bezoekje aan Space Expo. Maar als op de school een verkeersboete binnenkomt, komt het allemaal toch uit. De juf wordt op staande voet ontslagen. Ze vecht dit aan, maar de rechter is onverbiddelijk. Er is volgens de rechter een onaanvaardbaar risico genomen, hetgeen tot ernstige gevolgen had kunnen leiden.

7. Geen zoete broodjes

In de categorie bagateldelicten was er een medewerker van de Jumbo die na 42 jaar dienstverband op staande voet werd ontslagen omdat zij broodjes (en soms ook beleg) uit de winkel mee had genomen zonder deze af te rekenen. De rechter was onverbiddelijk: het ontslag op staande voet was terecht. Het verweer van de medewerkster dat zij de groente- en fruitafdeling waar zij leiding aan gaf als 'haar eigen winkeltje' runde werd niet gevolgd. Ze verloor niet alleen na 42 jaar haar baan, maar moest ook nog eens de kosten van het recherchebureau, de niet afgerekende broodjes en een schadevergoeding betalen. Ruim 10.000 euro in totaal.   

8. Cipiers laten verkeerde gevangene op vrije voeten

Twee cipiers van een detentiecentrum krijgen opdracht om een gevangene vrij te laten. Ze volgen de procedures echter niet. Gevolg: er wordt een verkeerde gevangene met dezelfde achternaam vrijgelaten. De cipiers wordt geschorst en overgeplaatst. Zij vinden die straf te streng en stappen naar de rechter. Die overweegt dat zij hun taken alert en zorgvuldig uitvoeren, "Temeer omdat het maken van een fout hierbij ernstige gevolgen kan hebben, zoals nu ook is gebleken omdat de onterecht vrijgelaten gedetineerde nog vrij rondloopt." De vordering van de cipiers om terug te keren in hun oorspronkelijke functie wordt dan ook afgewezen.

9. Roast op bedrijfsfeest

Een jubilerende timmerman geeft tijdens een bedrijfsfeest een speech. Daar neemt hij o.a. de directie op de hak. Een passage uit zijn speech: “Ik heb ook een keer op mijn knieën voor jou gezeten en dat was niet om je een huwelijksaanzoek te doen. Ik hou namelijk niet zo van kerels en jij was toen ook zo trouw als een loopse teef.” De kater na het feest is groot voor de timmerman want hij krijgt op staande voet ontslag. De rechter vindt dat wat te ver gaan na een dienstverband van 28 jaar, maar ontbindt de arbeidsovereenkomst wel op grond van een verstoorde arbeidsverhouding, onder toekenning van de wettelijke transitievergoeding van bijna 34.000 euro.

10. Misbruik van tankpas: 37 K betalen!

Een chauffeur maakt gebruik van een bedrijfsauto van werkgever. In die bedrijfsauto ligt een tankpas waarmee die auto tijdens de dienst bijgetankt kan worden. Werkgever heeft op enig moment het vermoeden dat de chauffeur de tankpas misbruikt en schakelt een recherchebureau in. Tijdens een observatie is te zien dat tijdens de tankbeurt niet alleen de bedrijfsauto door de chauffeur wordt bijgetankt, maar met hetzelfde vulpistool ook drie personenwagens. Werkgever ontslaat de man vervolgens op staande voet en vordert de ruim 12.000 liter diesel die de chauffeur onrechtmatig heeft getankt terug. En ook wil zij de kosten van het recherchebureau terugzien én de proceskosten. De rechter gaat hier in mee en veroordeelt de chauffeur om bijna 37.000 euro terug te betalen.

Deze lijst met uitspraken is ook opgenomen in een artikel Van kwark gooien tot hartjes sturen naar collega’s; de meest opvallende arbeidsrechtszaken in 2023 (trouw.nl) en Stiekem naar de Efteling en gooien met kwark: tien bizarre ontslagzaken in 2023 | Werk | AD.nl.


advocaat

Pascal Besselink

Ik houd mij vanaf 1997 bezig met het arbeidsrecht. Als advocaat sta ik zowel werkgevers als werknemers bij. In 2010 rondde ik cum laude de postdoctorale Specialisatie Opleiding Grotius Arbeidsrecht af en in 2011 de Leergang P...

Meer artikelen van Pascal Besselink

Ook interessant voor je

Deelname aan demonstraties en discussies op de werkvloer: wat kan wel en niet?
12 jun 20243 min leestijd

Deelname aan demonstraties en discussies op de werkvloer: wat kan wel en niet?

Mag je werkgever het verbieden om deel te nemen aan een demonstratie en wat als de discussie oplaait op de werkvloer en je je onveilig voelt?

Verzwijgen uitzicht op nieuwe baan kost je geld
10 jan 20243 min leestijd

Verzwijgen uitzicht op nieuwe baan kost je geld

Het verzwijgen van uitzicht op een nieuwe baan kan uitmonden in het terugeisen van ontslagvergoedingen of zelfs resulteren in ontslag op staande voet. Lees hier hoe dat precies zit...

Vaak te laat komen kan je je baan kosten
28 dec 20233 min leestijd

Vaak te laat komen kan je je baan kosten

Vaak of structureel te laat op het werk komen, kan arbeidsrechtelijke gevolgen hebben. Je leest hier welke.

1 van 3