Geen opvang voor je kinderen? Heb je recht op verlof?

De basisscholen gaan toch een week eerder dicht. Dat betekent dat de kerstvakantie voor basisschoolkinderen volgende week al begint. Wat betekent dit nu voor werknemers waarvan de kinderen opeens een week eerder niet naar school kunnen en geen opvang hebben?

Ga in de eerste plaats met je werkgever in overleg. Is het mogelijk om (gedeeltelijk) thuis te werken? Kun je je uren eventueel op een ander moment maken of inhalen? Of, als dit allemaal niet mogelijk is, kun je dan eventueel vakantie- of ATV-dagen opnemen? Kortom, bespreek de mogelijkheden met je werkgever.

Verlofsaldo ontoereikend

Is je verlofsaldo ontoereikend en je werkgever is niet bereid om die dagen (extra) te vergoeden? Dan kun je in het uiterste geval nog onbetaald verlof opnemen. Maar, voor al deze oplossingen is wel overeenstemming tussen jou en je werkgever vereist. Je werkgever is er niet toe verplicht.

Goed werkgeverschap

Je werkgever kan en mag eisen dat je volgende week gewoon wordt verwacht. Zeker nu voor veel ondernemingen de laatste week voor de kerst vaak een drukke week is en vervanging soms moeilijk te regelen valt of veel duurder is. Uiteraard moet je werkgever zich wel als goed werkgever gedragen. Goed werkgeverschap is de redelijkheid en billijkheid in het arbeidsrecht.

Weinig houvast

De wet biedt werknemers in deze situatie weinig houvast. Weliswaar kan een beroep op goed werkgeverschap worden gedaan, maar als de werkgever zijn ondernemersbelang duidelijk kan maken en de aanwezigheid van de werknemer volgende week nodig is, zal je hier niet ver mee komen.

Escape

Er is nog wel een escape: calamiteitenverlof of kort verzuimverlof. Dit is alleen voor een korte periode. Werknemers hebben namelijk recht op verlof met behoud van loon voor een korte tijd wanneer zij hun arbeid niet kunnen verrichten door onvoorziene omstandigheden. In het geval van de schoolsluiting kun je betwisten of die nog onvoorzien is, omdat er al lang over werd gesproken. Je kunt echter niet zomaar een beroep op deze regel doen en vier dagen thuis blijven. Je moet echt je best doen om het anders op te lossen. Maar hopelijk komen jullie er in goed overleg samen uit.

Disclaimer

Dit blog schetst de algemene regels en uitgangspunten. Uiteraard kan er in specifieke situaties sprake zijn van uitzonderingen. Heeft u vragen over dit onderwerp of uw specifieke situatie, dan kunt u altijd contact opnemen met een van onze specialisten.

Pascal Besselink Advocaat
Ik houd mij vanaf 1997 bezig met het arbeidsrecht. Als advocaat sta ik zowel werkgevers als werknemers bij. In 2010 rondde ik cum laude de postdoctorale Specialisatie Opleiding Grotius Arbeidsrecht af en in 2011 de Leergang Pensioenrecht. Ik richt me onder meer op het ontslagrecht en re-integratievraagstukken. Ook adviseer en procedeer ik regelmatig over concurrentiebedingen.
Meer artikelen van Pascal

Gratis actuele en relevante juridische informatie

Blijf op de hoogte!

Ontvang per e-mail de maandelijkse nieuwsbrief DAS Update en periodieke e-mailingen met juridische tips, nieuws en oplossingen van DAS.

Nu aanmelden