blog

Ziek: wat is je vakantiedag waard?

4 min leestijd19 jul 2019

Werknemers bouwen over ieder jaar waarin zij recht hebben op loon, vakantiedagen op. Over die opgenomen vakantiedagen heeft een werknemer recht op 100% loon, mits zijn tegoed aan vakantiedagen toereikend is. Tot zover duidelijk. Hoe zit het als een werknemer, na twee jaar ziekte, uit dienst treedt? Heeft hij dan over de dan nog uit te betalen, openstaande, niet genoten vakantiedagen recht op 70% of 100% loon?

Pascal Besselink

advocaat

Bekijk meer

Een paar jaar geleden moest de kantonrechter Rotterdam oordelen in een geschil waarin werkgever en werknemer van mening verschilden over de vraag of bij het einde van de arbeidsovereenkomst de vakantiedagen nou moesten worden afgerekend tegen 70% of tegen 100%. De werkgever stelde het eerste, de werknemer uiteraard het laatste.

Ziek

Nadat de werknemer ruim twee jaar ziek is geweest, zegt de werkgever de arbeidsovereenkomst op met toestemming van het UWV. De werkgever betaalt 70% van het loon uit over de vakantiedagen, omdat hij over het tweede ziektejaar gehouden is 70% loon te betalen. Hij redeneert dat daarom ook de vakantiedagen die zijn opgebouwd in dat tweede jaar voor 70% betaald moeten worden. Daar gaat de werknemer niet mee akkoord. Die stelt dat hij recht heeft op 100% loon over de nog openstaande vakantiedagen.

Heersend

De rechter is het met de werknemer eens en verwijst naar Europese rechtspraak. De werknemer moet tijdens vakantie qua beloning in een situatie worden gebracht vergelijkbaar met de situatie tijdens een gewerkte periode. De werknemer heeft daarom recht op uitbetaling van haar vakantiedagen tegen haar volledige, laatstgenoten loon. 100% dus. Deze uitspraak van de kantonrechter Rotterdam wordt sindsdien als heersende leer gezien in de civiele rechtspraak.

Tegoed

Onlangs moest ook de hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep, oordelen over de vraag of niet-genoten vakantiedagen bij ontslag moeten worden vergoed tegen 70% of tegen 100%. Een werknemer met een gedeeltelijke WAO-uitkering meldt zich ziek en ontvangt gedurende het tweede ziektejaar 70% van het loon. De WAO-uitkering mag op het loon in mindering worden gebracht. In het tweede ziektejaar van de werknemer gaat zijn werkgever failliet. Het UWV betaalt vervolgens het nog openstaande tegoed aan vakantiedagen over een periode van een jaar. Dat doet het UWV op basis van 70% van het dagloon.

Bezwaar

De werknemer is het hier niet mee eens, tekent bezwaar, beroep en vervolgens hoger beroep aan. In het hoger beroep oordeelt de Centrale Raad van Beroep dat de werkgever bij het einde van de arbeidsovereenkomst op grond van Europese regels gehouden zou zijn geweest om 100% van het loon te betalen over de niet opgenomen vakantiedagen. Net zoals de kantonrechter in Rotterdam besloot. Daarom is volgens de Centrale Raad van Beroep het UWV verplicht 100% loon over de vakantiedagen te betalen.

Gelijke behandeling

De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep is voor mij geen verrassing. Die uitspraak ligt namelijk volledig in lijn met de Europese regels. Die regels komen erop neer dat er een gelijke behandeling van zieke en niet-zieke werknemers is. Dat geldt dus niet alleen voor werkgevers, maar ook voor het UWV.

advocaat

Pascal Besselink

Ik houd mij vanaf 1997 bezig met het arbeidsrecht. Als advocaat sta ik zowel werkgevers als werknemers bij. In 2010 rondde ik cum laude de postdoctorale Specialisatie Opleiding Grotius Arbeidsrecht af en in 2011 de Leergang P...

Meer artikelen van Pascal Besselink

Ook interessant voor je

Skiblessure door riskant gedrag: wordt je loon dan doorbetaald?
08 feb 20244 min leestijd

Skiblessure door riskant gedrag: wordt je loon dan doorbetaald?

Arbeidsongeschiktheid door risicovolle hobby's zoals wintersport: heb je dan nog recht op loon?

Langdurige arbeidsongeschiktheid leidt tot minder kans op terugkeer
25 jan 20243 min leestijd

Langdurige arbeidsongeschiktheid leidt tot minder kans op terugkeer

Langdurige arbeidsongeschiktheid heeft een eigen dynamiek die vaak anders is dan bij kortdurend verzuim en kent ook vele verschillende conflicten. Hoe pak je het samen als werknemer en werkgever goed aan?

Ziekte: melden bij solliciteren of niet? Veelgestelde vragen en antwoorden op een rij
06 nov 20233 min leestijd

Ziekte: melden bij solliciteren of niet? Veelgestelde vragen en antwoorden op een rij

Regelmatig ontvangen wij bij DAS vragen over ziek zijn en solliciteren. In welke gevallen moet je het vertellen en wanneer niet? Aan de hand van een aantal veel gestelde vragen leggen we het uit.

1 van 3