blog

Voorkom aansprakelijkheid met goede algemene voorwaarden

4 min leestijd18 nov 2022

Als ondernemer sta je niet elke dag stil bij de risico’s van het zakendoen. Je bouwt aan een goede relatie met je opdrachtgevers, leveranciers en andere zakelijke contacten en meestal gaat alles van een leien dakje. Maar zelfs in de allerbeste relatie kan een zakelijk conflict roet in het eten gooien.

Carolien Lasonder

jurist, mediator

Bekijk meer

Een van de grootste risico's voor jou als ondernemer is een conflict waarbij een opdrachtgever of klant je (financieel) aansprakelijk stelt. Dat kan namelijk flink in de papieren lopen. Je kunt je hier op twee manieren tegen wapenen. Ten eerste door een financiële buffer op te bouwen, zodat een eventuele schadevergoeding je niet meteen ruïneert. Maar nog beter is voorkomen dat je überhaupt aansprakelijk bent. Hiervoor heb je goede algemene voorwaarden nodig.

Goede algemene voorwaarden maken de spelregels duidelijk

In je algemene voorwaarden staan de spelregels van de samenwerking, zoals levertijd, betaling, garantie en beperking van aansprakelijkheid. Zorg dat jouw algemene voorwaarden vooraf, of toch in elk geval bij het sluiten van de overeenkomst, bij jouw klant of leverancier bekend zijn. Je kunt ze bijvoorbeeld vermelden op de achterkant van je offerte of overeenkomst, ze apart meesturen of een link naar je algemene voorwaarden in je mailtjes zetten. In het ideale geval laat je de klant ook tekenen voor een goede ontvangst van je algemene voorwaarden.

Ken je relevante wet- en regelgeving, zoals de informatieplicht

Het is belangrijk dat de klant jouw algemene voorwaarden kent. Omgekeerd moet jij ook op de hoogte zijn van wet- en regelgeving die de rechten van je klanten waarborgt. Om te voorkomen dat je met succes aansprakelijk gesteld wordt, moet je deze wet- en regelgeving niet alleen kennen, maar er ook aan voldoen! Een goed voorbeeld is de informatieplicht van webwinkels. Wat er ook in jouw eigen algemene voorwaarden staat, als je je niet aan de wettelijke verplichtingen houdt, kan de klant je altijd aansprakelijk stellen.

Pluk documenten niet zomaar van internet

Voor de goede orde, als we het hebben over algemene voorwaarden, dan gaat dit om een schriftelijk document. Een mondelinge afspraak is lastig te bewijzen. Leg afspraken daarom altijd schriftelijk vast, bijvoorbeeld in de overeenkomst van opdracht. We zien vaak dat zzp-ers belangrijke documenten, zoals de algemene voorwaarden, zomaar van het internet plukken en dan bijvoorbeeld alleen de bedrijfsnaam aanpassen. Dit kán goed gaan, maar het brengt ook risico's met zich mee. Elk bedrijf is immers anders en jouw diensten en producten zijn uniek! Heb je wel al algemene voorwaarden en wil je weten of die voldoen aan de eisen van de wet- en regelgeving? Doe dan de gratis scan. Heb je nog geen algemene voorwaarden? Wij helpen je graag. Neem contact met ons op!

 Wat als jouw relatie zelf óók algemene voorwaarden heeft?
 In de wet staat dat bij een overeenkomst de algemene voorwaarden gelden van de partij die als eerste zijn algemene voorwaarden van toepassing verklaart. Daarom is het slim om jouw voorwaarden direct mee te sturen bij het allereerste officiële contact met een (potentiële) klant of leverancier. In het ideale geval laat je de andere partij zelfs uitdrukkelijk akkoord gaan met jouw voorwaarden, door de ontvangst te bevestigen of door ze ondertekend terug te sturen. Zo voorkom je discussie over welke voorwaarden gelden. Maar wat nu als de andere partij je voor is, en als eerste algemene voorwaarden stuurt die jij niet wilt accepteren? Je kunt dan bij de aanvaarding van de overeenkomst alsnog je algemene voorwaarden sturen. Daarbij vermeld je expliciet dat je het aanbod alleen aanvaardt als jouw eigen voorwaarde van toepassing zijn, en niet de eerder door de klant gestuurde voorwaarden. 
 Tip! Stuur altijd je algemene voorwaarden mee bij het eerste communicatie.
  Je kunt bijvoorbeeld standaard een linkje naar je algemene voorwaarden opnemen in je mail berichten. Vermeld ook expliciet bij je algemene voorwaarden dat deze op al je overeenkomsten van toepassing zijn.

jurist, mediator

Carolien Lasonder

Ik ben een ervaren jurist, MfN Mediator en coördinator van DAS Professional Services gericht op de zakelijke markt. Voor wie regelmatig juridische vragen heeft, op zoek is naar een in-house jurist of hulp nodig heeft bij een ...

Meer artikelen van Carolien Lasonder

Ook interessant voor je

Aantal juridische geschillen aannemingszaken blijft hoog. Gaat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen daar verandering in brengen?
27 dec 20233 min leestijd

Aantal juridische geschillen aannemingszaken blijft hoog. Gaat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen daar verandering in brengen?

Per 1 januari 2024 wordt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen gefaseerd ingevoerd. Wat betekent dit voor aannemers?


 Algemene voorwaarden: zorg dat ze op tijd duidelijk zijn
26 aug 20233 min leestijd

Algemene voorwaarden: zorg dat ze op tijd duidelijk zijn

Zo voorkom je een hoop ellende en conflicten over algemene voorwaarden.


 Ook vermomd als ‘kikker’ moet de reder betalen
17 mei 20234 min leestijd

Ook vermomd als ‘kikker’ moet de reder betalen

Theo* heeft zijn hele leven al gevaren en blijft dat als zzp’er graag nog wat jaartjes doen. Hij laat zich inhuren als kapitein op binnenvaartschepen. Maar dan worden zijn rekeningen niet allemaal betaald door de reder. Lees in ons blog hoe dat werd opgelost.

1 van 3