Ontslag om bedrijfs­economische reden

De werkgever kan wegens bedrijfseconomische redenen ontslag aanvragen bij het UWV. Er zijn verschillende bedrijfseconomische redenen die hij aannemelijk moet maken.

Wat zijn bedrijfseconomische reden?

De werkgever kan een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV wegens bedrijfseconomische redenen. Er zijn verschillende bedrijfseconomische redenen, bijvoorbeeld financiële problemen, werkvermindering, een reorganisatie, of het anders indelen van het bedrijf. Het UWV toetst deze onderbouwing marginaal. Ook bekijkt het UWV of de werkgever het afspiegelingsbeginsel heeft gevolgd. U ontvangt van het UWV een kopie van de ontslagaanvraag. Als de werkgever het ontslag via het UWV wil verkrijgen, moet de werkgever aannemelijk maken:

  • dat er een bedrijfseconomische reden is.
  • dat het afspiegelingsbeginsel is gevolgd.
  • dat herplaatsing binnen de organisatie niet mogelijk is.

Afspiegelingsbeginsel

Het afspiegelingsbeginsel betekent dat binnen één vergelijkbare functie de leeftijdsverdeling voor en na een ontslag ongeveer gelijk blijft. Een werkgever kan dus niet alleen maar werknemers uit één leeftijdscategorie voor ontslag voordragen. De werkgever kan zo nodig een speciale berekeningstool gebruiken om uit te rekenen wie er in aanmerking komt voor ontslag. Werknemers worden hiervoor ingedeeld in de volgende leeftijdsgroepen:

  • Van 15 tot en met 24 jaar.
  • Van 25 tot en met 34 jaar.
  • Van 35 tot met 44 jaar.
  • Van 45 tot en met 54 jaar.
  • Van 55 jaar en ouder.

Opzegtermijn

Als het UWV een ontslagvergunning afgeeft, kan de werkgever (schriftelijk) opzeggen met inachtneming van de opzegtermijn minus de tijd dat de procedure heeft geduurd. Er moet minimaal 1 maand overblijven. In de cao of uw arbeidscontract staat de duur van de opzegtermijn. Staat daar niets in, dan geldt de wettelijke opzegtermijn. Er komt een maand opzegtermijn bij voor elke 5 jaar dat je in dienst bent.

Transitievergoeding

De transitievergoeding of ontslagvergoeding is een wettelijk verplichte vergoeding als het ontslag wordt gegeven via het UWV of door de kantonrechter.

Ontslag in onderling overleg

Een arbeidsovereenkomst kan altijd worden beëindigd met een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst. Ook als er sprake is van een bedrijfseconomische reden. Dit wordt ook wel ontslag met wederzijds goedvinden genoemd. Er is dan geen vergunning van het UWV nodig en de werkgever en werknemer maken in onderling overleg afspraken.

Veelgestelde vragen