Ontslag met wederzijds goedvinden

Bij ontslag met wederzijds goedvinden zijn werkgever en werknemer het samen eens over het ontslag. De afspraken hierover komen in een vaststellingsovereenkomst te staan.

Vaststellingsovereenkomst

Het is erg belangrijk om alle afspraken rond het ontslag op papier te zetten. Meestal stuurt de werkgever u eerst een ontslagvoorstel. Over dit voorstel kunt u gaan onderhandelen. Als u het eens bent geworden over het ontslag, wordt alles vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst of beëndigingsovereenkomst. Het is belangrijk dat deze overeenkomst volledig is en in ieder geval de volgende afspraken bevat:

  • WW-uitkering:
    De overeenkomst moet aan bepaalde eisen voldoen om u recht op een WW-uitkering veilig te stellen.

  • Opzegtermijn:
    Het is belangrijk dat de juiste opzegtermijn in de overeenkomst staat. Anders krijgt u een inkomensgat tussen het stoppen van uw salaris en de start van de WW-uitkering.

  • Ontslagvergoeding:
    Dit is niet verplicht, maar wel een belangrijk punt van onderhandeling.

Recht op WW-uitkering

Als u niet direct nieuw werk kunt vinden nadat u bent ontslagen, kunt u een WW-uitkering aanvragen. Als u wordt ontslagen met wederzijds goedvinden, blijft u recht hebben op WW. De werkgever meldt in de overeenkomst dat het ontslag met wederzijds goedvinden op initiatief van de werkgever plaatsvindt en dat dit ontslag niet aan u te wijten is. Als u daarmee instemt komt u nog wel in aanmerking voor een WW-uitkering. Pas als u zelf ontslag neemt, krijgt u geen WW-uitkering meer. Ook als u niet beschikbaar bent voor de arbeidsmarkt krijgt u geen WW-uitkering. Bent u bijvoorbeeld ziek bij het einde van het dienstverband? Dan geldt niet de WW maar de Ziektewet. Op basis van die wet, mag u niet akkoord gaan met een beëindiging tijdens ziekte. Schakel daarom tijdens ziekte altijd juridische hulp in als u een beëindigingsovereenkomst van uw werkgever krijgt.

Opzegtermijn

Het is belangrijk om rekening te houden met de opzegtermijn die geldt voor de werkgever. Deze kunt u terugvinden in uw contract, de cao of de wet. Als u een WW-uitkering aanvraagt, gebruikt het UWV deze zogenaamde fictieve opzegtermijn als uitgangspunt om te bepalen vanaf welke datum u WW gaat ontvangen. Spreekt u onderling een kortere termijn af dan de normaal geldende opzegtermijn? Dan krijgt u geen WW vanaf het moment dat u geen salaris meer ontvangt totdat de fictieve opzegtermijn is verstreken. Zorg dat de opzegtermijn goed vermeld staat in de vaststellingsovereenkomst. Anders heeft u een bepaalde periode geen inkomsten meer uit loon of uitkering.

Ontslagvergoeding

Bij ontslag met wederzijds goedvinden heeft u niet per definitie recht op een ontslagvergoeding. Het is echter wel gebruikelijk om een vergoeding af te spreken. Een vergoeding bij ontslag met wederzijds goedvinden is een belangrijk punt van onderhandeling. Vaak wordt bij het vaststellen van de ontslagvergoeding de wettelijke transitievergoeding gebruikt als uitgangspunt. Deze vergoeding is wettelijk verschuldigd als de kantonrechter een dienstverband ontbindt of als de werkgever op heeft gezegd met instemming van de werknemer of toestemming van het UWV. De hoogte van de transitievergoeding hangt af van uw dienstjaren en maandsalaris. Bereken hoe hoog de transitievergoeding in uw geval is.

Check altijd uw vaststellingsovereenkomst

Zet nooit gelijk uw handtekening onder een vaststellingsovereenkomst. Laat de vaststellingsovereenkomst altijd controleren door een jurist, er hangt namelijk veel vanaf, zodat u zeker week dat de juiste afspraken, zoals WW-uitkering, opzegtermijn en ontslagvergoeding erin staan.

Veelgestelde vragen