Ontslagen in proeftijd

Uw werkgever besluit al in de proeftijd dat hij niet met u verder wil. Dat mag hij doen. Er is helaas niet zoveel dat u kunt doen als u wordt ontslagen in de proeftijd.

Reden van ontslag in proeftijd

U heeft het recht om te weten waarom de werkgever uw arbeidscontract in de proeftijd opzegt. Uw werkgever moet op uw verzoek de reden van het ontslag schriftelijk aan u laten weten. Als de reden die uw werkgever opgeeft een vorm van discriminatie oplevert, dan is een ontslag in de proeftijd verboden. Denk aan de situatie dat u in de proeftijd ziek bent en uw werkgever u laat weten dat u vanwege uw ziekte ontslagen wordt. Voor een geslaagd beroep op een discriminatiegrond moet natuurlijk wel voldoende bewijs aanwezig zijn.

Soms is een proeftijd niet toegestaan

Heeft u een nieuw tijdelijk arbeidscontract van 6 maanden of korter? Dan mag er geen proeftijd worden opgenomen. Gebeurt dat wel, dan geldt deze niet. Let op dat bij cao kan worden bepaald dat de proeftijd die op grond van het bovenstaande maximaal één maand bedraagt, maximaal 2 maanden kan bedragen. Het is niet mogelijk om bij cao te bepalen dat bij een arbeidscontract van 6 maanden of korter toch een proeftijd geldt. Check altijd of uw proeftijd geldig is.

Veelgestelde vragen