Ontslag wegens disfunctioneren

Geeft uw werkgever aan dat hij uw arbeidsovereenkomst wil ontbinden wegens disfunctioneren? In deze situatie wilt u natuurlijk het liefst niet belanden. Maar wat betekent dit eigenlijk en wat zijn de voorwaarden? Lees er hieronder meer over. We helpen u graag bij het beantwoorden van vragen en begeleiding u in dit proces!

Hoe wij u kunnen helpen

DAS helpt u ook als u niet verzekerd bent. Onze ervaren juristen staan voor u klaar, voor een vast bedrag per oplossing. Zo boekt u snel een resultaat, houdt u grip op uw uitgaven en voorkomt u verrassingen.

Bent u wel bij of via ons verzekerd en heeft u een geschil? Meld dit dan bij ons.

Persoonlijk consult

Bent u niet verzekerd bij of via DAS? Ook dan kunnen we u helpen.

Bel ons op maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 tot 17:30 voor een gratis consult om te horen wat in uw specifieke situatie de volgende stappen kunnen zijn.

Of boek een gesprek voor wanneer het u uitkomt.

30 minuten jurist

 • Sparren met een ervaren jurist die gespecialiseerd is in uw situatie
 • Direct antwoord op uw belangrijkste vragen
 • Rustig vragen stellen zonder verplichting
 • Vandaag besteld, de volgende werkdag contact

Beoordelen

 • Beoordeling van uw situatie
 • Inzicht in uw kansen
 • Advies over het vervolg
 • Contact met de tegenpartij
 • Versturen van juridische brieven
 • Onderhandeling met de tegenpartij
 • Afspraken maken en vastleggen

Beoordelen onderhandelen

 • Beoordeling van uw situatie
 • Inzicht in uw kansen
 • Advies over het vervolg
 • Contact met de tegenpartij
 • Versturen van juridische brieven
 • Onderhandeling met de tegenpartij
 • Afspraken maken en vastleggen
Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

Wat u allemaal moet weten over ontslag wegens disfunctioneren

Wat houdt ontslag wegens disfunctioneren in?

Er is sprake van disfunctioneren als u niet voldoet aan de functie-eisen behorende bij uw functie. Daarnaast ziet uw werkgever geen mogelijkheid tot verbetering van uw functioneren. Uw werkgever kan er dan voor kiezen de arbeidsovereenkomst met u te ontbinden. Uiteraard mag het ontslag niet het gevolg zijn van een ziekte.

Waar moet uw werkgever aan hebben voldaan?

Als medewerker kunt u niet zomaar wegens disfunctioneren worden ontslagen. Er zijn een aantal zaken waar uw werkgever aan moet voldoen als deze u wil ontslaan:

 • Uw werkgever moet duidelijk aan kunnen tonen en goed kunnen onderbouwen dat u uw werkzaamheden niet naar behoren uitvoert. Uw werkgever komt niet weg met vage kritiek of slechte onderbouwing. Het disfunctioneren moet worden onderbouwd met een adequaat ontslagdossier.
 • U mag niet worden overvallen met het nieuws dat u wordt ontslagen. Uw werkgever dient u tijdig te informeren dat er problemen zijn met uw functioneren.
 • Ook moet u genoeg tijd hebben gehad om uw functioneren te kunnen verbeteren. Dit ‘verbetertraject’ houdt in dat wanneer uw werkgever vindt dat u niet goed functioneert, uw werkgever dit in duidelijke kritiekpunten moet overbrengen. Vervolgens moet u ondersteuning krijgen om de punten van kritiek uiteindelijk te verbeteren. Het verbetertraject is vaak een periode van 3 tot 6 maanden met veelvuldig overleg en evaluatie over uw functioneren.
 • Uw werkgever moet u voldoende scholing en begeleiding hebben geboden. Als het functioneren niet voldoende is door te weinig begeleiding, mag uw werkgever u niet ontslaan wegens disfunctioneren. Als de problemen verholpen kunnen worden door betere scholing, cursussen of begeleiding dan moet uw werkgever dit bieden.
 • Uw werkgever moet aan kunnen tonen dat het niet mogelijk is om u binnen de organisatie te herplaatsen in een andere functie. Uw werkgever heeft namelijk een herplaatsingsverplichting. Als uw functioneren niet voldoende is, moet uw werkgever eerst op zoek naar een eventueel geschiktere functie binnen de organisatie. Uw werkgever moet aan kunnen tonen dat er inspanningen zijn verricht om een herplaatsing binnen de organisatie te realiseren.

Ontslag via kantonrechter

Uw werkgever moet de ontbinding van de arbeidsovereenkomst aanvragen via een kantonrechter. De kantonrechter beoordeelt of het verzoek voldoet aan de wettelijke vereisten. Uw werkgever moet aan de hand van een goed opgebouwd personeelsdossier kunnen aantonen waarom hij u precies wilt ontslaan. Hij moet goed onderbouwen waarom u niet voldoet aan de functie-eisen en hij moet aantonen dat hij voldoende heeft meegewerkt aan de verbetering van uw functioneren. Dit houdt ook dat hij moet kijken of u eventueel herplaatst kan worden in een andere passende functie. De rechter beoordeelt het personeelsdossier en bepaalt ook of er eventueel toch nog mogelijkheden zijn tot herplaatsen binnen het bedrijf.

Niet eens met uitspraak kantonrechter?

Na de uitspraak van een kantonrechter kunt u in hoger beroep gaan. Doe dit wel binnen 3 maanden na de uitspraak van de kantonrechter. Vraag ook altijd een juridisch adviseur om hulp.

Heb ik recht op een transitievergoeding?

In principe heeft elke werknemer recht op de wettelijke ontslagvergoeding, oftewel transitievergoeding. De kans is dus groot dat als u wordt ontslagen wegens disfunctioneren u aanspraak maakt op deze transitievergoeding. In de meeste gevallen gaat het namelijk vaak om onmacht en niet om onwil. Ernstige verwijtbaarheid speelt in deze situatie dan geen rol. Vaak ontstaat wel discussie over de vraag of de transitievergoeding juist berekend is. Win daarom altijd eerst juridisch advies in.

Heb ik recht op een werkloosheidsuitkering?

De reden van uw ontslag bepaalt of u aanspraak maakt op een werkloosheidsuitkering (WW-uitkering). Als het ontslag wordt geïnitieerd door uw werkgever, heeft u in beginsel recht op een WW-uitkering. Echter geldt hier dezelfde regel als voor de transitievergoeding. Als u ernstig verwijtbaar gehandeld heeft, bent u zelf schuldig aan het ontslag en heeft u ook geen recht op een WW-uitkering.

Veelgestelde vragen