De arts die mij behandelde heeft zijn dossier niet op orde. Wat betekent dat voor mij?

Een onvolledig dossier betekent veel. Zeker als u uw arts aansprakelijk wilt stellen voor een medische misser. Want bij een onvolledig dossier kan er sprake zijn van omgekeerde bewijslast: u hoeft niet meer te bewijzen dat er iets fout is gegaan. De arts moet juist aantonen dat hij goed heeft gehandeld. Hij moet bijvoorbeeld bewijzen dat hij bepaalde risico’s of complicaties met u heeft besproken. U moet dan wel aantonen dat u van de behandeling zou hebben afgezien als u van die risico’s of complicaties afwist.

Volgens de wet moet een medisch dossier minimaal 15 jaar bewaard worden. In een academisch ziekenhuis kan dat langer zijn. Als patiënt hebt u recht op een kopie van uw dossier. Hierin vindt u onder meer verslagen van operaties, van de verpleging, röntgenfoto’s en scans. Of daaruit blijkt dat uw arts een fout heeft gemaakt, is soms lastig te achterhalen. Schakel daarvoor een medisch expert in.