Mogen nabestaanden een medisch dossier inzien na overlijden door een medische misser?

Dat ligt eraan. Een arts of een hulpverlener in de zorg heeft een medisch beroepsgeheim. Hij mag niemand anders dan de patiënt het dossier laten inzien. Dit geldt ook na de dood van de patiënt. Een hulpverlener of arts mag dan alleen gegevens delen met de nabestaanden als:

• de patiënt daar toestemming voor heeft gegeven;
• de patiënt geen geheimhouding wenste;
• er concrete aanwijzingen zijn dat de patiënt toestemming zou hebben gegeven;
• de hulpverlener of arts er door de omstandigheden vanuit kan gaan dat de patiënt toestemming zou geven. Bijvoorbeeld als u als nabestaande een medische misser vermoedt. Of als de doodsoorzaak belangrijk is voor een uitkering van een verzekering. U krijgt het dossier niet te zien als alleen u er belang bij hebt.