Tot wanneer kan ik een arts aansprakelijk stellen?

U hebt vijf jaar de tijd om uw schade te claimen. Deze periode gaat in vanaf het moment dat u weet dat u schade hebt en dat u weet wie de schade heeft veroorzaakt. U kunt de-ze periode verlengen. Dit wordt stuiten genoemd. U stuurt hiervoor een aangetekende brief naar de arts of het ziekenhuis en eventueel naar de aansprakelijkheidsverzekeraar. Hoe u dit het beste doet? Raadpleeg daarvoor een juridisch expert.