Wat houdt de Gedragscode Openheid medische incidenten (GOMA) in?

Uw arts moet open zijn over een medisch incident. U kunt hem wat dat betreft wijzen op de gedragscode. Dit is de ‘Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid’ (GOMA). Hierin staat bijvoorbeeld dat uw arts binnen 24 uur contact met u moet opnemen na het ontdekken van het incident. Ook moet hij uw verzoek om een schadevergoeding netjes afhandelen. U vindt de gedragscode op de website van de Letselschaderaad.