Letselschade medische fout

Het kan voorkomen dat een medische behandeling niet verloopt zoals gepland. Uw vertrouwen in uw arts is geschaad. U ging naar de arts voor een oplossing en het resultaat was niet zoals u had verwacht. Vermoedt u daarom dat u letselschade heeft gehad wegens een medische fout? Dan kunt u de arts aansprakelijk stellen. Wij informeren u over de mogelijkheden.

Onze oplossingen

Gratis adviesgesprek

Bel ons op maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 tot 17:30 voor een gratis adviesgesprek om te horen wat in uw specifieke situatie de volgende stappen kunnen zijn.

Bent u bij DAS verzekerd?

In dat geval helpen wij u graag verder bij direct letselschade melden voor verzekerden.

Hulp bij letselschade

 • Als u geen verzekering heeft
 • Ontdek online uw rechtspositie
 • Direct hulp van uw eigen letselschadejurist.
 • Onze hulp is geheel kosteloos
Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

Wat is letselschade door een medische fout?

Een medische behandeling gaat altijd gepaard met risico’s. Het is daarom ook belangrijk dat de arts u informeert over de eventuele risico’s die u kunt oplopen. Zodra de behandeling niet verliep zoals verwacht, betekent dit dus niet automatisch dat er sprake is van een medische misser. Het wordt pas aangemerkt als een medische fout zodra bijvoorbeeld de arts:

 • een verkeerde of foute behandeling heeft uitgevoerd;
 • u onvoldoende voorlichting heeft gegeven over de behandeling. Een arts moet u op de juiste manier informeren en het risico op (veelvoorkomende) complicaties aan u uitleggen.
 • gebrekkige medische middelen heeft gebruikt

Er zijn vier verschillende soorten fouten, namelijk: onvoldoende voorlichting, verkeerde diagnose, fout in de uitvoering van de ingreep of een fout tijdens de nazorg. Om dit te verduidelijken geven wij enkele voorbeelden:

 • De arts heeft het operatiemateriaal zoals klemmen in uw lichaam laten zitten.
 • De arts heeft het verkeerde deel van het lichaam geopereerd waardoor er klachten zijn ontstaan.
 • Te weinig voorlichting over de eventuele ernstige risico’s.
 • U heeft de verkeerde medicijnen gekregen met ernstige gevolgen van dien.
 • De arts heeft een verkeerde diagnose gesteld of de onderzoeksgegevens verkeerd geïnterpreteerd.

Complicaties

Er kan ook sprake zijn geweest van een complicatie. Dit wordt in eerste instantie niet gezien als een verwijtbare fout. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat u een infectie heeft opgelopen die buiten de invloed van de behandelaar lag. Het is echter een ander verhaal zodra die infectie bijvoorbeeld is ontstaan doordat de apparatuur niet goed is schoongemaakt of dat de arts te laat ingreep. De scheidingslijn tussen een medische fout en een complicatie is dun en daardoor ook lastig te bepalen.

Huisarts of ziekenhuis aansprakelijk stellen

Bent u overtuigd van de fout van uw arts en heeft u letselschade opgelopen? Dan moet er vastgesteld worden dat er sprake is van een medische fout. Het is aan u om dit te bewijzen. Daarnaast moet de behandelaar aansprakelijk gesteld worden. Dan kunt u de volgende stappen overwegen:

 • Ga een gesprek met uw arts aan. Misschien vindt u samen een oplossing. Vraag tijdens dit gesprek een kopie op van uw complete medisch dossier.
 • Komt u er samen met uw arts niet uit? En bent u van mening dat uw arts aansprakelijk is voor de medische misser? Dan kunt u een klacht indienen tegen uw arts via de geschilleninstantie bij wie de arts is aangesloten. Op de website van uw arts is vaak terug te vinden hoe u een klacht kunt indienen. Het is belangrijk om uw klacht schriftelijk in te dienen. Na het indienen van uw klacht, zal een onafhankelijke klachtencommissie zich over uw klacht buigen en uiteindelijk (na onderzoek en overleg met de betrokken partijen) oordelen of uw klacht gegrond of ongegrond is.
 • U kunt uw arts of de verzekeraar van de arts formeel aansprakelijk stellen om uw schade vergoed te krijgen.
 • U kunt overwegen naar het tuchtcollege te stappen. Zij kijken vooral of uw arts een verwijtbare fout heeft gemaakt en zal hier een sanctie aan verbinden voor de arts.
 • Doe aangifte bij de politie als u vermoedt dat de fout strafbaar is.

Medische geschillen zijn complex en duren lang. Het is in daarom verstandig om een letselschadespecialist in te schakelen. Die kan u bijvoorbeeld wijzen op de verjaringstermijn van uw zaak (de termijn waarbinnen u een klacht moet indienen) en u helpen om bij het verhalen van uw schade.

Mijn arts heeft een onvolledig dossier

Het dossier is het belangrijkste bewijsstuk bij medische fouten. Bij een onvolledig dossier kan er sprake zijn van omgekeerde bewijslast. U hoeft niet meer te bewijzen dat er iets fout is gegaan. De arts moet juist aantonen dat hij goed heeft gehandeld.

Volgens de wet moet een medisch dossier minimaal 15 jaar bewaard worden. Als patiënt hebt u recht op een kopie van uw dossier. Hierin vindt u onder meer verslagen van operaties, van de verpleging, röntgenfoto’s en scans. Of daaruit blijkt dat uw arts een fout heeft gemaakt, is soms lastig te achterhalen. Schakel daarvoor een medisch expert in.

Tot wanneer kan ik een arts aansprakelijk stellen?

U hebt vijf jaar de tijd om uw schade te claimen. Deze periode gaat in vanaf het moment dat u weet dat u schade hebt en dat u weet wie de schade heeft veroorzaakt. U kunt deze periode verlengen. Dit wordt stuiten genoemd. U stuurt hiervoor een aangetekende brief naar de arts of het ziekenhuis en eventueel naar de aansprakelijkheidsverzekeraar. Raadpleeg een juridisch expert om te achterhalen hoe u dit het beste kunt doen.

Schadevergoeding medische fout

Bij letselschade door een medische fout, heeft u ook recht op een schadevergoeding. dit kan bestaan uit materiële schade zoals extra behandelingen die nodig zijn en het kan bestaan uit immateriële schade in de vorm van smartengeld. aangezien het lastig is om te bepalen waar u recht op heeft, wordt er altijd geadviseerd om een letselschade jurist in te schakelen. hij helpt en ontzorgt u gedurende het proces, zodat u kan werken aan uw herstel.

Lees verder

Veelgestelde vragen