blog

Financiële problemen: vertel je het je baas of niet?

3 min leestijd20 mrt 2024

Of je financiële problemen aan je baas vertelt, is afhankelijk van de relatie met je werkgever. Dat heeft alles te maken met vertrouwen. Wel adviseer ik werknemers die financiële problemen hebben dat te bespreken met je werkgever. Andersom geldt dat ook voor werkgevers. Vermoed je dat een werknemer in de problemen zit? Ga het gesprek aan.

Pascal Besselink

advocaat

Bekijk meer

Er zijn voldoende redenen om het wel te delen. De werkgever betaalt immers je loon. Daarmee is hij ook de eerste die hulp kan bieden, door bijvoorbeeld vakantiegeld eerder uit te betalen of een lening te verstrekken. Dat hoeft een werkgever niet te doen, maar als de relatie goed is, kan dat voordelen hebben.

Meedenken over oplossingen bij financiële problemen van werknemer

Werkgevers zijn regelmatig bereid om meer te doen. Het is voor werkgevers goed om alert te zijn om problemen te voorkomen. Financiële problemen kunnen tot uitval leiden en dat raakt de werkgever ook. Het getuigt van goed werkgeverschap als een werkgever meedenkt over oplossingen. Het is overigens ook op de langere termijn gunstiger voor de werkgever.

Afspraken over vervroegd vakantiegeld vastleggen

Het loopt soms mis als er te weinig vertrouwen is, of juist te veel. Daarom is het belangrijk om afspraken over vervroegd vakantiegeld of een lening goed vast te leggen. Stel ook een leningsovereenkomst op met een terugbetalingsregeling. Dan voorkom je dat er later gedoe over komt.

Zo snel mogelijk in gesprek over financiële problemen

Voor werknemers die voor hun werk met geld omgaan, kan het anders liggen. Denk aan een medewerker van een bank of van de financiële afdeling van een bedrijf of een medewerker van een supermarkt. Die kan denken: ik meld het niet, anders maak ik mezelf verdacht. Diefstal op de werkvloer komt immers veel voor, zeker als iemand onder financiële druk staat. Het is dan goed om bij het vermoeden van financiële problemen daarover zo snel mogelijk in gesprek te gaan.


Pascal Besselink gaf uitleg in het Parool hierover. 

advocaat

Pascal Besselink

Ik houd mij vanaf 1997 bezig met het arbeidsrecht. Als advocaat sta ik zowel werkgevers als werknemers bij. In 2010 rondde ik cum laude de postdoctorale Specialisatie Opleiding Grotius Arbeidsrecht af en in 2011 de Leergang P...

Meer artikelen van Pascal Besselink

Ook interessant voor je

Nevenwerkzaamheden verbieden is balanceren tussen bedrijfsbelangen en werknemersrechten
19 jun 20243 min leestijd

Nevenwerkzaamheden verbieden is balanceren tussen bedrijfsbelangen en werknemersrechten

De ‘Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’ biedt werknemers sinds 1 augustus 2022 meer vrijheid om nevenwerkzaamheden te verrichten. Een werkgever kan dat niet zomaar verbieden.

Te veel ontvangen uitkering terugbetalen: veelgestelde vragen op een rij
07 mei 20244 min leestijd

Te veel ontvangen uitkering terugbetalen: veelgestelde vragen op een rij

Vragen en antwoorden op een rij over terugbetalen van te veel ontvangen uitkering.

Een nieuwe kijk op uitkeringsgeschillen
02 mei 20243 min leestijd

Een nieuwe kijk op uitkeringsgeschillen

Het ontvangen van een te hoge uitkering kan voor velen een zorgwekkende situatie zijn, met de verplichting om het teveel ontvangen bedrag terug te betalen. Voorheen werd deze regel strikt toegepast, met weinig ruimte voor uitzonderingen. Maar recente ontwikkelingen wijzen op een verandering in aanpak.

1 van 3