Inflatie: vijf arbeidsrechtelijke vragen en antwoorden op een rij

Inflatie. Het houdt iedereen bezig en we zien bijna dagelijks berichten in het nieuws over hogere gas-, brandstof- en voedselprijzen. Iedereen merkt het in zijn portemonnee. Maar kun je dan aankloppen bij je baas voor meer salaris of reiskosten? Hieronder geef ik antwoord op een aantal arbeidsrechtelijke vragen.

1. Heb ik recht op een hoger salaris door inflatie?

Nee, helaas niet. De inflatie levert geen recht op salarisverhoging op. Wel zal de werkgever, als een cao van toepassing is, de gebruikelijke cao verhogingen correct moeten toepassen. Op dit moment wordt er over veel cao’s onderhandeld. De inflatie wordt door de vakorganisaties in veel gevallen betrokken in die onderhandelingen over cao-verhogingen. Uiteraard kun je als werknemer ook altijd proberen nog individueel te onderhandelen over een loonsverhoging.

2. Moet mijn werkgever de reiskosten verhogen omdat de brandstofprijzen stijgen?

Nee, dat hoeft de werkgever niet. Tenzij de cao of je arbeidsovereenkomst dit bepaalt hoeft de werkgever in zijn algemeenheid geen reiskosten te vergoeden. Worden ze wel vergoed? Dan geldt voor de zakelijke kilometers momenteel dat er 19 cent per kilometer belastingvrij mag worden vergoed. Er mag ook meer worden vergoed, maar dan moet over het meerdere belasting worden ingehouden. Er wordt gesproken om het bedrag van 19 cent te verhogen naar 23 cent, maar dat is op dit moment nog niet ingevoerd.

3. Kan ik afdwingen dat ik ga thuiswerken in verband met hoge reiskosten?

Er bestaat geen absoluut wettelijk recht op thuiswerken. Je mag een verzoek doen, maar de werkgever kan dit afwijzen. Hier hoeft de werkgever geen zwaarwegende belangen voor aan te voeren. De hogere reiskosten zijn geen rechtvaardiging om te kunnen afdwingen thuis te werken. Maar ook hier geldt dat je natuurlijk wel kunt proberen hier goede afspraken met je werkgever over te maken. Bijvoorbeeld de afspraak dat je de helft van de tijd thuis werkt. De praktijk wijst uit dat er in overleg vaak veel mogelijk is.

4. Heb ik recht om meer uren te gaan werken om meer te verdienen?

Op grond van de Wet flexibel werken kun je als werknemer in bepaalde situaties verzoeken om de arbeidsduur aan te passen. Zo moet je minimaal 26 weken in dienst zijn, werkzaam zijn bij een werkgever met minimaal 10 werknemers en het verzoek minimaal twee maanden voor de beoogde ingangsdatum doen. De werkgever moet het verzoek om aanpassing van de arbeidsduur inwilligen, tenzij zwaarwegende bedrijfsbelangen zich hiertegen verzetten.

5. Heb ik recht om mijn werkuren flexibel in te delen als ik een tweede baan ernaast wil nemen?

Dat is afhankelijk van wat je met je werkgever hebt afgesproken over de werktijden. Als je op vaste dagen/tijden werkt zul je je eventuele tweede baan hier op af moeten stemmen. Als je bij je werkgever flexibel werkt en je een tweede baan ernaast wilt nemen geldt op grond van goed werkgeverschap dat de inroostering in overleg moet plaatsvinden zodat een en ander op elkaar kan worden afgestemd. Overleg is dus ook hier erg belangrijk.

Disclaimer

Dit blog schetst de algemene regels en uitgangspunten. Uiteraard kan er in specifieke situaties sprake zijn van uitzonderingen. Heeft u vragen over dit onderwerp of uw specifieke situatie, dan kunt u altijd contact opnemen met een van onze specialisten.