blog

Loonoffers vragen in coronatijd: kan dat zomaar?

3 min leestijd21 mei 2020

Je leest het steeds vaker: loonoffers die werknemers verzocht worden te doen in coronatijd. Een Eindhovens lichtbedrijf vroeg ruim 32.000 werknemers wereldwijd om drie maanden lang een deel van het salaris in te leveren om gedwongen ontslagen te voorkomen. Een modestoffenfabriek uit Helmond wilde dat werknemers vakantiedagen inleveren en dat de uitbetaling van vakantiegeld en winstuitkering zou worden uitgesteld. Maar kan dat eigenlijk zomaar?

Joyce Bender

advocaat

Bekijk meer

Het uitgangspunt is dat een werkgever vrij is om een werknemer te vragen om in te stemmen met een wijziging van de arbeidsvoorwaarden, en dus ook met een wijziging van bijvoorbeeld de hoogte van het loon. Werknemers kunnen hiermee instemmen als zij dat willen, maar dat hoeft niet. Het is voor de werknemer ook maar de vraag of het raadzaam is om in te stemmen met een verlaging van het loon. Het instemmen met een loonsverlaging betekent immers geen baangarantie. Als het bedrijf alsnog failliet gaat is de loonsverlaging zinloos geweest, maar het heeft ook gevolgen voor bijvoorbeeld een WW-uitkering. De hoogte van een WW-uitkering wordt namelijk gebaseerd op het laatst verdiende loon. Bovendien heeft een verlaging van het loon ook gevolgen voor pensioenopbouw en kan een eventuele ontslagvergoeding bij een ontslag in de toekomst ook lager uitvallen.

Loonsverlaging afdwingen

Zijn er situaties denkbaar waarin je werkgever je kan dwingen om in te stemmen met een loonsverlaging als je zelf hebt aangegeven dat je daarmee niet wilt instemmen? De werkgever zal moeten aantonen dat hij een zodanig zwaarwichtig belang heeft bij de wijziging van jouw loon, dat jouw belang als werknemer hiervoor moet wijken. Het moet voor de werkgever het uiterste middel zijn dat gericht is op de continuïteit van de onderneming. Uit de rechtspraak blijkt dat de lat voor de werkgever enorm hoog ligt. In 2015 oordeelde de rechter nog dat V&D geen loonsverlaging mocht doorvoeren bij haar personeel, we weten allemaal hoe het helaas met V & D is afgelopen. Het zal voor een werkgever dus een hele klus zijn om een rechter ervan te kunnen overtuigen dat het belang van de werknemers dient te wijken voor het belang van het bedrijf. Maar onmogelijk is het niet. Zeker niet als de coronacrisis aan blijft houden.

Verplichte vakantiedagen opnemen

Voor vakantiedagen geldt ook dat het een werkgever vrij staat om een werknemer te vragen om vakantiedagen op te nemen, maar hij kan je niet verplichten om dat te doen. Het aanvragen van verlof of vakantie gaat conform de wens van werknemers. Deze bepaling is van dwingend recht, dus je werkgever kan dat niet afdwingen. Ook niet bij een rechter.

Vakantiegeld uitstellen

Wat je veel hoort, is dat werkgevers de uitbetaling van vakantiegeld willen uitstellen. Het op een later moment uitbetalen mag alleen als de werknemer daarmee instemt. Dus het mag nooit door een andere partij voor een werknemer worden besloten. Werkgevers moeten volgens de wet vakantiegeld betalen. Dus het helemaal niet betalen van vakantiegeld is niet toegestaan.

Het zijn voor zowel werknemers als werkgevers moeilijke tijden. Blijf vooral met elkaar in gesprek en kijk wat je voor elkaar kunt betekenen in deze tijden.

Wil je meer over dit onderwerp weten? Beluister dan de podcast met collega Pascal Besselink.

Disclaimer

Dit blog schetst de algemene regels en uitgangspunten. Uiteraard kan er in specifieke situaties sprake zijn van uitzonderingen. Heeft u vragen over dit onderwerp of uw specifieke situatie, dan kunt u altijd contact opnemen met een van onze specialisten.

advocaat

Joyce Bender

Ik ben een ervaren advocaat (vanaf 2011 werkzaam bij DAS) die gespecialiseerd is in het arbeidsrecht. In 2018 rondde ik de postacademische specialisatieopleiding Grotius Arbeidsrecht cum laude af. Cliënten kunnen bij mij tere...

Meer artikelen van Joyce Bender

Ook interessant voor je

Pestgedrag op de werkvloer kan de baas geld kosten
05 feb 20243 min leestijd

Pestgedrag op de werkvloer kan de baas geld kosten

Werkgevers moeten maatregelen nemen als pesterijen bekend zijn. Valt een werkgever een verwijt te maken en je kunt aantonen dat je schade hebt geleden daardoor? Dan kan het zijn dat de werkgever een schadevergoeding moet betalen.

Sneeuw op komst: kun je thuiswerken afdwingen?
11 jan 20243 min leestijd

Sneeuw op komst: kun je thuiswerken afdwingen?

Kun je met slecht weer eisen dat je thuiswerkt? Wij geven antwoord op die vraag.

Parttimer die vrije feestdagen misloopt heeft recht op compensatie
13 dec 20233 min leestijd

Parttimer die vrije feestdagen misloopt heeft recht op compensatie

Werkgevers moeten rekening houden en waarborgen dat iedere werknemer, voltijders en deeltijders, een naar verhouding van de arbeidsduur een gelijk aantal uren vrij heeft. Een manier om te waarborgen dat werknemers een gelijk aantal uren vrij heeft, is het jaarurensysteem. Lees hier hoe dat werkt.

1 van 3