blog

Staking NS: kost het je een vrije dag of loon?

3 min leestijd29 sep 2022

Deze week staan er verschillende stakingen van het NS-personeel gepland. Veel werknemers zullen die dag thuiswerken, omdat ze niet naar het werk kunnen. Maar voor wie is de rekening als je niet in de gelegenheid bent om thuis te werken, maar ook niet naar je werk kunt? En krijg je loon uitbetaald als je meedoet aan een staking? Op deze vragen geef ik antwoord in mijn blog.

Pascal Besselink

Advocaat


Kun je een beroep doen op calamiteitenverlof als je niet naar je werk kunt door een staking?

Een beroep op calamiteitenverlof kan worden gedaan als er sprake is van onvoorziene omstandigheden. Het gaat hier om de vraag of je op je werk kunt komen. Dit is en blijft een verantwoordelijkheid voor jou als werknemer. Is het voor jou niet mogelijk om thuis te werken en je hebt echt geen mogelijkheid om op je werk te komen? Ga dan in overleg met je werkgever zodat je weet waar je aan toe bent of om een oplossing te zoeken. Het kan dus zijn dat je een vakantiedag moet opnemen of de uren op een ander moment moet inhalen.

Kan het meedoen aan een staking gevolgen hebben voor je loopbaan?

Staken is een recht en daarom mag meedoen aan een staking officieel geen gevolgen hebben voor je loopbaan. Werkgevers mogen er geen arbeidsrechtelijke consequenties aan verbinden, zoals waarschuwingen uitdelen of deelnemers ontslaan. Als dat wel zou gebeuren, verwacht ik dat een rechter daar korte metten mee maakt. Werkgevers kunnen wel naar de rechter stappen om een staking te verbieden. Dat kan bijvoorbeeld als de openbare orde en veiligheid in het gedrang komt. Denk bijvoorbeeld aan de boa’s die wilden staken op Koningsdag in 2019.

Heb je recht op loon als je meedoet aan een staking?

Een werkgever hoeft geen loon uit te betalen over de uren die worden gestaakt. Wel geven vakbonden hun leden een vergoeding voor gemist loon bij stakingen.

Hebben werknemers met flexibele contracten dezelfde rechten als werknemers met een vast contract?

Officieel hebben werknemers met een vast en een flexibel contract hetzelfde recht om te staken. Maar ik kan me voorstellen dat werknemers met een flexibel contract daar terughoudender in zijn. Zij lopen het risico dat hun contract niet wordt verlengd en dat wil je vaak niet op het spel zetten. Ook al mag het meedoen aan een staking niet de reden zijn.

Disclaimer

Dit blog schetst de algemene regels en uitgangspunten. Uiteraard kan er in specifieke situaties sprake zijn van uitzonderingen. Heeft u vragen over dit onderwerp of uw specifieke situatie, dan kunt u altijd contact opnemen met een van onze specialisten.

Ook interessant voor je


 Advocaat Pascal Besselink werkt via internetconsultatie mee aan wetsvoorstel
13 okt 20234 min leestijd

Advocaat Pascal Besselink werkt via internetconsultatie mee aan wetsvoorstel

Via een internetconsultatie werkte advocaat Pascal Besselink mee aan het wetsvoorstel Wet meer zekerheid flexwerkers. Hij vertelt erover in een blog.


 Verplicht thuiswerken? Het huis is te klein!
08 jun 20233 min leestijd

Verplicht thuiswerken? Het huis is te klein!

Lara krijgt te horen dat ze drie dagen per week verplicht thuis moet werken vanwege de sluiting van een vestiging. Gezien haar woonsituatie is dat voor Lara geen optie. Ze stapt naar de rechter. Lees in ons blog hoe dat afloopt.


 Crush op collega: moet je baas het weten?
14 mrt 20233 min leestijd

Crush op collega: moet je baas het weten?

Veel mensen vinden hun partner via het werk. Maar mag je een relatie hebben met een collega en ben je dan eigenlijk verplicht om dat aan je baas te vertellen?

1 van 3