blog

Staking NS: kost het je een vrije dag of loon?

3 min leestijd29 sep 2022

Deze week staan er verschillende stakingen van het NS-personeel gepland. Veel werknemers zullen die dag thuiswerken, omdat ze niet naar het werk kunnen. Maar voor wie is de rekening als je niet in de gelegenheid bent om thuis te werken, maar ook niet naar je werk kunt? En krijg je loon uitbetaald als je meedoet aan een staking? Op deze vragen geef ik antwoord in mijn blog.

Pascal Besselink

advocaat

Bekijk meer

Kun je een beroep doen op calamiteitenverlof als je niet naar je werk kunt door een staking?

Een beroep op calamiteitenverlof kan worden gedaan als er sprake is van onvoorziene omstandigheden. Het gaat hier om de vraag of je op je werk kunt komen. Dit is en blijft een verantwoordelijkheid voor jou als werknemer. Is het voor jou niet mogelijk om thuis te werken en je hebt echt geen mogelijkheid om op je werk te komen? Ga dan in overleg met je werkgever zodat je weet waar je aan toe bent of om een oplossing te zoeken. Het kan dus zijn dat je een vakantiedag moet opnemen of de uren op een ander moment moet inhalen.

Kan het meedoen aan een staking gevolgen hebben voor je loopbaan?

Staken is een recht en daarom mag meedoen aan een staking officieel geen gevolgen hebben voor je loopbaan. Werkgevers mogen er geen arbeidsrechtelijke consequenties aan verbinden, zoals waarschuwingen uitdelen of deelnemers ontslaan. Als dat wel zou gebeuren, verwacht ik dat een rechter daar korte metten mee maakt. Werkgevers kunnen wel naar de rechter stappen om een staking te verbieden. Dat kan bijvoorbeeld als de openbare orde en veiligheid in het gedrang komt. Denk bijvoorbeeld aan de boa’s die wilden staken op Koningsdag in 2019.

Heb je recht op loon als je meedoet aan een staking?

Een werkgever hoeft geen loon uit te betalen over de uren die worden gestaakt. Wel geven vakbonden hun leden een vergoeding voor gemist loon bij stakingen.

Hebben werknemers met flexibele contracten dezelfde rechten als werknemers met een vast contract?

Officieel hebben werknemers met een vast en een flexibel contract hetzelfde recht om te staken. Maar ik kan me voorstellen dat werknemers met een flexibel contract daar terughoudender in zijn. Zij lopen het risico dat hun contract niet wordt verlengd en dat wil je vaak niet op het spel zetten. Ook al mag het meedoen aan een staking niet de reden zijn.

Disclaimer

Dit blog schetst de algemene regels en uitgangspunten. Uiteraard kan er in specifieke situaties sprake zijn van uitzonderingen. Heeft u vragen over dit onderwerp of uw specifieke situatie, dan kunt u altijd contact opnemen met een van onze specialisten.

advocaat

Pascal Besselink

Ik houd mij vanaf 1997 bezig met het arbeidsrecht. Als advocaat sta ik zowel werkgevers als werknemers bij. In 2010 rondde ik cum laude de postdoctorale Specialisatie Opleiding Grotius Arbeidsrecht af en in 2011 de Leergang P...

Meer artikelen van Pascal Besselink

Ook interessant voor je

Te veel ontvangen uitkering terugbetalen: veelgestelde vragen op een rij
07 mei 20244 min leestijd

Te veel ontvangen uitkering terugbetalen: veelgestelde vragen op een rij

Vragen en antwoorden op een rij over terugbetalen van te veel ontvangen uitkering.

Een nieuwe kijk op uitkeringsgeschillen
02 mei 20243 min leestijd

Een nieuwe kijk op uitkeringsgeschillen

Het ontvangen van een te hoge uitkering kan voor velen een zorgwekkende situatie zijn, met de verplichting om het teveel ontvangen bedrag terug te betalen. Voorheen werd deze regel strikt toegepast, met weinig ruimte voor uitzonderingen. Maar recente ontwikkelingen wijzen op een verandering in aanpak.

Stijgende benzineprijs geen reden om reiskosten af te kunnen dwingen
29 apr 20242 min leestijd

Stijgende benzineprijs geen reden om reiskosten af te kunnen dwingen

Wettelijk is er voor werkgevers geen verplichting om reiskosten te betalen. Dit kan wel zijn geregeld in cao’s of individueel in de arbeidsovereenkomst.

1 van 3