Werkgeversaansprakelijkheid bij thuiswerken

Met een oplaaiend coronavirus is thuiswerken weer het advies. Een lockdown dreigt, werknemers vinden zichzelf na een korte versoepeling van de coronamaatregelen weer terug aan de keukentafel thuis. Niet overal wordt de overgang van kantoor naar huis met gejuich ontvangen. Zo maken veel werknemers meer overuren en blijft het lastig schipperen tussen computer en wasmachine. Een burn-out ligt op de loer. Waar moet je op letten als werknemers vanuit huis werken?

Rechten en plichten bij thuiswerken

Bij juridisch dienstverlener DAS krijgen we veel vragen over thuiswerken, zowel van werknemers als van werkgevers. Heb ik recht op een onkostenvergoeding als ik thuis werk, heeft een werknemer recht op thuiswerken, welke verplichtingen heb ik als werkgever? Voor DAS reden om stil te staan bij de rechten en plichten bij thuiswerken. DAS deed daarom onderzoek zodat we werknemers en – gevers goed kunnen adviseren. Uit gesprekken met de Inspectie SZW is onder andere naar voren gekomen dat werkgevers niet allemaal even goed op de hoogte zijn van de verplichtingen die ze hebben ten opzichte van de werknemers die thuiswerken.

Zorgplicht voor werkgevers bij thuiswerken

In het burgerlijk wetboek staat dat het mogelijk is om een werkgever aansprakelijk te stellen op grond van schade in de uitoefening van werkzaamheden. Dus ook als die werkzaamheden thuis worden gedaan en als gevolg daarvan een werknemer bijvoorbeeld een burn-out krijgt. Werkgevers hebben een zorgplicht die ruim moet worden genomen. Hierbij kan worden gedacht aan het verlagen van de werkdruk, goede communicatie met de werknemer, het informeren naar het welbevinden van de werknemer of het verminderen van overwerken. De werkgever heeft ten aanzien van de zorgplicht een inspanningsverplichting. Door het treffen van passende maatregelen kan de werkgever aantonen dat hij er alles aan heeft gedaan om schade bij de werknemer te voorkomen.

Causaal verband tussen thuiswerken en burn-out

Een werknemer moeten kunnen aantonen dat hij schade heeft opgelopen in de uitoefening van de thuiswerkzaamheden. Uit de jurisprudentie blijkt echter dat dit een lastig vereiste is om te behalen. De vordering blijft meestal hangen op dit punt. De reden hiervoor is de multicausaliteit van de burn-out. Vaak blijft onduidelijk wat de oorzaak is van het ontstaan. Zo kunnen privéomstandigheden, persoonlijkheidskenmerken en werkomstandigheden bijdragen aan het ontwikkelen van een burn-out.

Meer weten over hoe het zit met de werkgeversaansprakelijkheid bij thuiswerken? Stel uw vragen aan een van onze juridische hulpverleners.

Disclaimer

Dit blog schetst de algemene regels en uitgangspunten. Uiteraard kan er in specifieke situaties sprake zijn van uitzonderingen. Heeft u vragen over dit onderwerp of uw specifieke situatie, dan kunt u altijd contact opnemen met een van onze specialisten.

Annelies de Roosz