blog

7 spraakmakende arbeidsrechtzaken in 2022

3 min leestijd27 jan 2023

Er kwamen ook dit jaar weer de nodige spraakmakende zaken in de rechtspraak voorbij. Misschien niet altijd juridisch even interessant, maar wel telkens behoorlijk tot de verbeelding sprekend. En dat maakt het arbeidsrecht zo mooi. Hieronder een selectie van spraakmakende, leuke, smeuïge, maar soms ook treurige zaken.

Pascal Besselink

advocaat

Bekijk meer

1. Vrijdagmiddagborrel

Een Legal Counsel bij een juridisch adviesbureau, sluit samen met een collega aan bij de vrijdagmiddagborrel bij een klant. Kort voordat ze rond 01:00 uur door haar vriend wordt opgehaald stuurt ze hem de volgende WhatsApp berichten:

00.24 uur: “Snoet wil je me ophalen” 00.27 uur: “Ik ga dood” 00.30 uur: “Ik wil echt dat je komt” 00.31 uur: “Voel me naar de tyfus” 00.31 uur: “Kom” 00.34 uur: “IK MOET. U NAAR HUIS” 00.34 uur: “KOTSEN AMDERS” 00.37 uur: “vieze stafan guy” 00.37 uur: “ik zei heel vaakik heb een vriend” 00.37 uur: “dienokt mojt bu ophalen”

De Legal Counsil wordt door haar werkgever op staande voet ontslagen. Ten onrechte volgens de rechter die haar een vergoeding van 10.000 euro bruto toekent.

2.Dagdieverij

In juli van dit jaar ontbond de kantonrechter Haarlem een arbeidsovereenkomst op grond van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten, namelijk op grond van dagdieverij. Een begrip waarvan ik voor deze uitspraak nog nooit had gehoord. De werknemer had zich volgens de werkgever daaraan schuldig gemaakt door zichzelf op negentien werkdagen te registreren in het bedrijfssysteem als ingelogd en aanwezig, terwijl hij in werkelijkheid op die werkdagen een groot deel van de dag afwezig was en geen (of nauwelijks) werkzaamheden heeft verricht. De werknemer krijgt geen transitievergoeding en al helemaal geen billijke vergoeding zoals door hem gevorderd.

3.Webcam

Een thuiswerkende werknemer van een Amerikaans bedrijf werd op staande voet ontslagen omdat hij weigerde de webcam te activeren tijdens werkuren. Dat ontslag ging natuurlijk van tafel. De rechter oordeelde dat de eis van werkgever om de camera aan te laten staan, in strijd is met het recht op respect voor zijn privéleven, zonder dat daarvoor een gerechtvaardigde grond bestaat. Er is geen sprake van weigeren om te voldoen aan een redelijk bevel of opdracht door werknemer. Daarom is er geen dringende reden voor het ontslag op staande voet..”

4.Ontslag via WhatsApp

Werkgever met de fraaie naam, “We are Nuts”, ontslaat een werknemer op staande voet via WhatsApp: “[betrokkene]. Inderdaad je bent ontslagen. Ik zal ervoor zorgen dat je maandag of dinsdag een brief ontvangt.” De werknemer vecht dit aan. De rechter overweegt dat ter zitting is gebleken dat “We are Nuts” niet heeft bedoeld om de werknemer op staande voet te ontslaan, maar de voorzieningenrechter is van oordeel dat uit het WhatsAppbericht niet anders kan worden afgeleid dan dat de werknemer per diezelfde dag is ontslagen. De brief van 12 augustus 2022 maakt dat niet anders. Nu voor een tussentijdse opzegging van de arbeidsovereenkomst door “We are Nuts” toestemming van UWV is vereist en deze toestemming niet is gevraagd, is de voorzieningenrechter op voorhand van oordeel dat het ontslag niet rechtsgeldig is gegeven.  

5.Joint in de Coolblue bedrijfsbus

Ook een medewerker van Coolblue werd op staande voet ontslagen. Dit omdat hij in de bedrijfsbus van Coolblue bleek te blowen. Hij ontkende, maar zijn collega’s verklaarden dat hij wel degelijk een joint had gerookt. Dit was in strijd met het zero tolerance beleid van Coolblue. Ook hier liet de rechter het ontslag op staande voet in stand.

6.Coronaleugen komt uit door social media post

Werknemer liegt over de reden van afwezigheid van zijn werk. Hij vertelt werkgever namelijk positief op corona getest te zijn en in het weekend op bezoek bij een vriend in Duitsland te zijn geweest, maar het blijkt dat hij met zijn dochter op skivakantie in de Franse Alpen was. Dit komt uit omdat zijn dochter een filmpje van hun skireisje op social media had gedeeld. Ontslag op staande voet is het gevolg. Dit houdt in rechte stand.

7.”Ali B-tje”

Een werknemer gebruikte tijdens zakelijke bijeenkomsten meerdere malen cocaïne en bood dit ook aan zijn collega’s aan. Daarnaast maakte hij zich volgens zijn werkgever schuldig aan ernstig grensoverschrijdend gedrag. Zo zou hij een medewerkster van een leverancier hebben gebeld met seksueel getinte opmerkingen. Dat deed hij later af als een 'Ali B-tje'. Ook zou de werknemer zich op een feestje naakt hebben laten masseren door een werknemer van een leverancier en een filmpje hiervan hebben doorgestuurd naar een vrouwelijke collega die nota bene al enige tijd ziek thuis was. Het ontslag op staande voet hield stand.

Disclaimer

Dit blog schetst de algemene regels en uitgangspunten. Uiteraard kan er in specifieke situaties sprake zijn van uitzonderingen. Heeft u vragen over dit onderwerp of uw specifieke situatie, dan kunt u altijd contact opnemen met een van onze specialisten.

advocaat

Pascal Besselink

Ik houd mij vanaf 1997 bezig met het arbeidsrecht. Als advocaat sta ik zowel werkgevers als werknemers bij. In 2010 rondde ik cum laude de postdoctorale Specialisatie Opleiding Grotius Arbeidsrecht af en in 2011 de Leergang P...

Meer artikelen van Pascal Besselink

Ook interessant voor je

Deelname aan demonstraties en discussies op de werkvloer: wat kan wel en niet?
12 jun 20243 min leestijd

Deelname aan demonstraties en discussies op de werkvloer: wat kan wel en niet?

Mag je werkgever het verbieden om deel te nemen aan een demonstratie en wat als de discussie oplaait op de werkvloer en je je onveilig voelt?

Verzwijgen uitzicht op nieuwe baan kost je geld
10 jan 20243 min leestijd

Verzwijgen uitzicht op nieuwe baan kost je geld

Het verzwijgen van uitzicht op een nieuwe baan kan uitmonden in het terugeisen van ontslagvergoedingen of zelfs resulteren in ontslag op staande voet. Lees hier hoe dat precies zit...

Vaak te laat komen kan je je baan kosten
28 dec 20233 min leestijd

Vaak te laat komen kan je je baan kosten

Vaak of structureel te laat op het werk komen, kan arbeidsrechtelijke gevolgen hebben. Je leest hier welke.

1 van 3