blog

Ontslag: dit moet er in een beëindigingsovereenkomst

3 min leestijd02 mrt 2023

Deze week was groot in het nieuws dat Philips (weer) fors gaat reorganiseren. Die reorganisatie zal gepaard gaan met ontslagen. Philips kan hiervoor naar UWV maar zal ongetwijfeld eerst proberen om met de boventallig te verklaren werknemers een beëindigingsovereenkomst (ook wel vaststellingsovereenkomst of, kort gezegd, “vso” genoemd) te sluiten.

Pascal Besselink

advocaat

Bekijk meer

Wat neem je, naast de “formele bepalingen”, zoals geheimhouding, de bedenktermijn en finale kwijting, nu allemaal op in zo’n beëindigingsovereenkomst? Hieronder een aantal zaken die verstandig zijn om te regelen in een beëindigingsovereenkomst:

 • de einddatum (rekening houdend met de voor de werkgever geldende opzegtermijn);
 • de laatste werkdag (die kan eerder liggen dan de einddatum) en een eventuele vrijstelling van werk al dan niet in combinatie met het laten opnemen/opgenomen van vakantie- en ATV-dagen;
 • de transitievergoeding (meer, minder of niks mag ook);
 • een outplacement- of opleidingsvergoeding;
 • de eindafrekening (belangrijk om alle beloningen apart te benoemen en goed af te spreken of en zo ja, hoeveel vakantiedagen nog worden uitbetaald of als opgenomen worden beschouwd); •opheffing of matiging van een concurrentiebeding of omzetting ervan naar een relatiebeding;
 • het verstrekken van een (positief) getuigschrift en referenties;
 • inleveren van bedrijfseigendommen en moment waarop (of dat bijv. de telefoon, het nummer en/of de laptop mag worden behouden) en teruggave persoonlijke eigendommen;
 • tot wanneer en onder welke voorwaarden werknemer de lease- of bedrijfsauto mag blijven rijden; •vervallen of terugbetalen van studiekosten;
 • de in- en externe communicatie rondom (de reden van) het vertrek van werknemer;
 • de vergoeding van de kosten voor juridische bijstand;
 • de verplichtingen van de werknemer in geval van een ziekmelding tot 4 weken na uitdiensttreding;
 • (het verwijderen van) uitingen op social media.

Tips voor werkgevers en werknemers

Een algemene tip aan werkgevers én werknemers is om je bij het opstellen van en onderhandelen over de beëindigingsovereenkomst goed juridisch te laten adviseren en begeleiden. Ik raad werkgevers aan om altijd een eigen checklist te maken. Ook kun je denken aan een tekenbonus als de werknemer de vaststellingsovereenkomst bijvoorbeeld binnen 14 dagen tekent. Werknemers doen er goed aan om bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst niet alleen te onderhandelen over de vergoeding, maar ook over bijvoorbeeld het concurrentiebeding.

Philips heeft inmiddels een sociaal plan gesloten met de vakbonden. In een sociaal plan worden de sociale, financiële en arbeidsrechtelijke gevolgen van de reorganisatie voor de werknemers geregeld. Zo ook de voorwaarden die in de vaststellingsovereenkomst moeten komen te staan. Maar ook dan blijft het nog steeds verstandig om de vaststellingsovereenkomst (juridisch) goed te laten checken.

advocaat

Pascal Besselink

Ik houd mij vanaf 1997 bezig met het arbeidsrecht. Als advocaat sta ik zowel werkgevers als werknemers bij. In 2010 rondde ik cum laude de postdoctorale Specialisatie Opleiding Grotius Arbeidsrecht af en in 2011 de Leergang P...

Meer artikelen van Pascal Besselink

Ook interessant voor je

Deelname aan demonstraties en discussies op de werkvloer: wat kan wel en niet?
12 jun 20243 min leestijd

Deelname aan demonstraties en discussies op de werkvloer: wat kan wel en niet?

Mag je werkgever het verbieden om deel te nemen aan een demonstratie en wat als de discussie oplaait op de werkvloer en je je onveilig voelt?

Verzwijgen uitzicht op nieuwe baan kost je geld
10 jan 20243 min leestijd

Verzwijgen uitzicht op nieuwe baan kost je geld

Het verzwijgen van uitzicht op een nieuwe baan kan uitmonden in het terugeisen van ontslagvergoedingen of zelfs resulteren in ontslag op staande voet. Lees hier hoe dat precies zit...

Vaak te laat komen kan je je baan kosten
28 dec 20233 min leestijd

Vaak te laat komen kan je je baan kosten

Vaak of structureel te laat op het werk komen, kan arbeidsrechtelijke gevolgen hebben. Je leest hier welke.

1 van 3