blog

Ontslag: dit moet er in een beëindigingsovereenkomst

3 min leestijd02 mrt 2023

Deze week was groot in het nieuws dat Philips (weer) fors gaat reorganiseren. Die reorganisatie zal gepaard gaan met ontslagen. Philips kan hiervoor naar UWV maar zal ongetwijfeld eerst proberen om met de boventallig te verklaren werknemers een beëindigingsovereenkomst (ook wel vaststellingsovereenkomst of, kort gezegd, “vso” genoemd) te sluiten.

Pascal Besselink

Advocaat

Wat neem je, naast de “formele bepalingen”, zoals geheimhouding, de bedenktermijn en finale kwijting, nu allemaal op in zo’n beëindigingsovereenkomst? Hieronder een aantal zaken die verstandig zijn om te regelen in een beëindigingsovereenkomst:

 • de einddatum (rekening houdend met de voor de werkgever geldende opzegtermijn);
 • de laatste werkdag (die kan eerder liggen dan de einddatum) en een eventuele vrijstelling van werk al dan niet in combinatie met het laten opnemen/opgenomen van vakantie- en ATV-dagen;
 • de transitievergoeding (meer, minder of niks mag ook);
 • een outplacement- of opleidingsvergoeding;
 • de eindafrekening (belangrijk om alle beloningen apart te benoemen en goed af te spreken of en zo ja, hoeveel vakantiedagen nog worden uitbetaald of als opgenomen worden beschouwd); •opheffing of matiging van een concurrentiebeding of omzetting ervan naar een relatiebeding;
 • het verstrekken van een (positief) getuigschrift en referenties;
 • inleveren van bedrijfseigendommen en moment waarop (of dat bijv. de telefoon, het nummer en/of de laptop mag worden behouden) en teruggave persoonlijke eigendommen;
 • tot wanneer en onder welke voorwaarden werknemer de lease- of bedrijfsauto mag blijven rijden; •vervallen of terugbetalen van studiekosten;
 • de in- en externe communicatie rondom (de reden van) het vertrek van werknemer;
 • de vergoeding van de kosten voor juridische bijstand;
 • de verplichtingen van de werknemer in geval van een ziekmelding tot 4 weken na uitdiensttreding;
 • (het verwijderen van) uitingen op social media.

Tips voor werkgevers en werknemers

Een algemene tip aan werkgevers én werknemers is om je bij het opstellen van en onderhandelen over de beëindigingsovereenkomst goed juridisch te laten adviseren en begeleiden. Ik raad werkgevers aan om altijd een eigen checklist te maken. Ook kun je denken aan een tekenbonus als de werknemer de vaststellingsovereenkomst bijvoorbeeld binnen 14 dagen tekent. Werknemers doen er goed aan om bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst niet alleen te onderhandelen over de vergoeding, maar ook over bijvoorbeeld het concurrentiebeding.

Philips heeft inmiddels een sociaal plan gesloten met de vakbonden. In een sociaal plan worden de sociale, financiële en arbeidsrechtelijke gevolgen van de reorganisatie voor de werknemers geregeld. Zo ook de voorwaarden die in de vaststellingsovereenkomst moeten komen te staan. Maar ook dan blijft het nog steeds verstandig om de vaststellingsovereenkomst (juridisch) goed te laten checken.

Ook interessant voor je


 Vol verwachting klopt ons hart....een ontslagbrief op de mat: een aantal missers op een rij
04 dec 20233 min leestijd

Vol verwachting klopt ons hart....een ontslagbrief op de mat: een aantal missers op een rij

Soms leveren ‘Sinterklaasacties’ tot arbeidsrechtelijke geschillen die zelfs leiden tot ontslag. We zetten een aantal missers op een rij.

Jenny laat zich niet inpakken door haar baas
27 nov 20233 min leestijd

Jenny laat zich niet inpakken door haar baas

Na maanden ziekteverlof komt Jenny weer terug op haar werk. Jenny krijgt een andere functie. Haar werkgever geeft er allerlei redenen voor, maar die redenen heeft hij met Jenny niet eerder besproken. Haar functioneren was altijd goed, en nu opeens niet? En dus: waarom nu die andere functie?


 Zelf ontslag nemen: voorkom onaangename verrassingen met deze weetjes
09 mrt 20234 min leestijd

Zelf ontslag nemen: voorkom onaangename verrassingen met deze weetjes

Waar moet je rekening mee houden als je ontslag neemt? Tips op een rij.

1 van 3