Quarantaine en ziekteverzuim: dilemma voor werkgevers en werknemers

Bij Vakbond FNV komen er meldingen binnen van werknemers die door hun werkgever gevraagd worden te komen werken terwijl ze in quarantaine moeten of ze vragen om vakantiedagen in te leveren. Maar mag dat eigenlijk wel?

Ook bij DAS komen er vragen binnen die gerelateerd zijn aan quarantainevraagstukken. Bijvoorbeeld over loondoorbetaling tijdens quarantaine. Je ziet dat veel werkgevers kampen met een dilemma. Veel werknemers melden zich ziek doordat zij een coronabesmetting hebben opgelopen of in quarantaine moeten omdat zij in contact zijn geweest met iemand die corona had. Bedrijven zitten daardoor met personeelstekorten. Op zich begrijpelijk dat werkgevers proberen hun medewerkers naar het werk te laten komen, maar of het verstandig is, is de vraag.

Advies geldt ook voor werkgevers

Werknemers hoeven geen gehoor te geven aan de oproep van hun werkgever. Bij een besmetting of nauw contact met een besmet persoon blijft het advies om in quarantaine te gaan. Daar moeten werkgevers zich ook aan houden.

Onlangs zijn de quarantaineregels veranderd voor mensen die recent corona hebben gehad of zijn geboosterd. En dat levert weer een nieuw dilemma op: je werkgever mag wel vragen naar je vaccinatie-status, maar je hoeft er niet op te antwoorden. Als jij dus in quarantaine moet en je werkgever zegt dat dat niet hoeft als je geboosterd bent, krijg je dus mogelijk een ongemakkelijke situatie. Je hoeft immers niet uit te leggen waarom je wel in quarantaine moet, maar dat is dan wel lastig.

Risico’s voor werkgevers

Mensen toch naar het werk laten komen terwijl ze besmet zijn of in quarantaine moeten, kan een risico zijn voor werkgevers. Zeker wanneer ze een besmette werknemer laten werken, kan dat leiden tot meer besmettingen en een nog groter ziekteverzuim. In het ergste geval kan een werkgever aansprakelijk gesteld worden als een medewerker langdurig ziek wordt door een coronabesmetting en kan aantonen dat de besmetting plaatsvond op de werkvloer.

Vakantiedagen inleveren

Sommige werkgevers vragen hun werknemers om vakantiedagen op te nemen tijdens hun quarantaine. Maar het inleveren van vakantiedagen kan alleen met instemming van de werknemer. Dat is wettelijk zo bepaald.

Loon doorbetalen

Ook voor loondoorbetaling tijdens quarantaine geldt dat werkgevers alle dagen moeten doorbetalen. Ook hier mag een werkgever niet eenzijdig bepalen om bijvoorbeeld maar 70 procent van het loon uit te betalen. Dit mag wel als daar onderling een afspraak over gemaakt wordt om het leed te delen. Ik kan mij ook voorstellen dat je als werknemer coulant wil zijn met je werkgever, maar een werkgever mag dit niet eenzijdig bepalen.

Met de nieuwe quarantaineregels kom je in de situatie dat het niet nodig was geweest om in quarantaine te gaan als je de booster had gehaald. Ik kan mij voorstellen dat een werkgever het dan vervelend vindt als je daarom toch een aantal dagen niet kunt werken. Ik verwacht dat dit wel tot discussie op de werkvloer zal leiden.

Pijn delen

De hele situatie treft werkgevers en werknemers. Ik kan mij voorstellen dat werkgevers samen met hun werknemers willen kijken naar een oplossing. Beiden kunnen kijken naar oplossingen om de ‘pijn te delen’. Bijvoorbeeld dat een werknemer gedeeltelijk toch vakantiedagen opneemt. Maar dat kan alleen in onderling overleg. Een werkgever kan dat niet eenzijdig bepalen.

Pascal was bij EenVandaag op Radio NPO1 over dit onderwerp te horen en op de site van Hart van Nederland beantwoordde hij vragen hierover.

 

 

Pascal Besselink Advocaat
Ik houd mij vanaf 1997 bezig met het arbeidsrecht. Als advocaat sta ik zowel werkgevers als werknemers bij. In 2010 rondde ik cum laude de postdoctorale Specialisatie Opleiding Grotius Arbeidsrecht af en in 2011 de Leergang Pensioenrecht. Ik richt me onder meer op het ontslagrecht en re-integratievraagstukken. Ook adviseer en procedeer ik regelmatig over concurrentiebedingen. Dit onderwerp heeft mijn grote interesse. Ik verzorg cursussen, presentaties en webinars over verschillende arbeidsrechtelijke onderwerpen en publiceer in diverse vaktijdschriften. Ik schrijf blogs en treed regelmatig op als woordvoerder over actuele arbeidsrechtelijke onderwerpen in kranten en tijdschriften, en op radio en tv. Op die manier probeer ik als meester in juridische hulp het recht toegankelijk te maken voor iedereen.
Meer artikelen van Pascal

Gratis actuele en relevante juridische informatie

Blijf op de hoogte!

Ontvang per e-mail de maandelijkse nieuwsbrief DAS Update en periodieke e-mailingen met juridische tips, nieuws en oplossingen van DAS.

Nu aanmelden