Bezopen werknemer? Pak het nuchter aan

Kun je als werkgever iets doen aan een ongezonde levensstijl van een werknemer? Vorige week wijdde het Financieele Dagblad er een artikel aan. Alcohol en werk gaan bijvoorbeeld slecht samen. Als een werknemer structureel met een flinke kegel op het werk verschijnt, kan dat een behoorlijke impact hebben. Denk aan een verhoogd risico op bedrijfsongevallen, productiefouten, verminderde productiviteit of een slechtere werksfeer. En natuurlijk een hoger ziekteverzuim: probleemdrinkers melden zich vaker ziek.

Ondanks deze potentiële impact merk ik uit vragen van ondernemers dat zij vaak niet goed weten hoe ze hier mee om moeten gaan. Daarom beantwoord ik in dit blog een aantal van deze vragen.

Mag ik mijn werknemer aanspreken op zijn alcoholgebruik?

Ja, dat mag als hiervoor een concrete aanwijzing is en als de werknemer zelf en/of anderen gevaar lopen. Als werkgever heb je vanuit het oogpunt van goed werkgeverschap ook de verplichting om hulp voor je medewerker in te schakelen als je vermoedt dat hij een alcoholprobleem heeft. De eerste stap kan dan zijn dat je jouw medewerker naar de (bedrijfs)arts stuurt.

Mag ik een blaastest af laten nemen als ik denk dat mijn werknemer gedronken heeft?

Nee, dat mag niet. Dat is een inbreuk op de privacy van de werknemer. Op dit moment is er maar een beperkt aantal uitzonderingen. Het gaat daarbij om concreet genoemde beroepen zoals treinmachinisten, piloten, schippers en loodsen. In alle andere gevallen mag de werkgever dus nooit testen. Dit is in strijd met de privacywet, AVG.

Mag ik een werknemer op staande voet ontslaan wegens alcoholgebruik?

Nee, als het alcoholgebruik gevolg is van een verslaving, mag je de werknemer niet (op staande voet) ontslaan. In 2018 oordeelde het gerechtshof Amsterdam dat het ontslag op staande voet van een beschonken werknemer onterecht was. Deze medewerker, die met een alcoholpromillage van 3,52 op het werk verscheen, had al eerder een schriftelijke waarschuwing gekregen voor zijn alcoholgebruik op het werk. Het Hof gaf als reden aan dat de werknemer een structureel alcoholprobleem had. De werkgever had zijn eigen alcohol- en drugsbeleid moeten volgen, waarin is vastgelegd dat de bedrijfsarts moet helpen bij alcoholmisbruik op de werkvloer. En dat was dus niet gebeurd.

Wat kan ik doen als mijn werknemer steeds terugvalt, ondanks al mijn hulp?

Als jouw werknemer structureel weigert om mee te werken, of telkens terugvalt in zijn oude gedrag kan dit een reden zijn voor ontslag. Hierbij geldt dus wel dat het oude gedrag geen gevolg van ziekte of gebreken is, dit zou de bedrijfsarts dan weer moeten vaststellen. Je moet als werkgever kunnen aantonen dat je er alles aan hebt gedaan om je werknemer zijn alcoholprobleem te laten oplossen door hem concrete hulp en begeleiding te bieden. Naast een gesprek met de bedrijfsarts, kan dat bijvoorbeeld ook maatschappelijk werk of desnoods (bij een ernstig alcoholprobleem) een opname in een kliniek zijn. Dossiervorming is hier zeer belangrijk!

Pascal Besselink Advocaat
Ik houd mij vanaf 1997 bezig met het arbeidsrecht. Als advocaat sta ik zowel werkgevers als werknemers bij. In 2010 rondde ik cum laude de postdoctorale Specialisatie Opleiding Grotius Arbeidsrecht af en in 2011 de Leergang Pensioenrecht. Ik richt me onder meer op het ontslagrecht en re-integratievraagstukken. Ook adviseer en procedeer ik regelmatig over concurrentiebedingen.
Meer artikelen van Pascal

Gratis actuele en relevante juridische informatie

Blijf op de hoogte!

Ontvang per e-mail de maandelijkse nieuwsbrief DAS Update en periodieke e-mailingen met juridische tips, nieuws en oplossingen van DAS.

Nu aanmelden