Burn-out bij werknemer: zo leid je het in goede banen

In 2021 worstelden bijna 1,3 miljoen Nederlandse werknemers met burn-outklachten. Dat blijkt uit de Nationale EnquĂȘte Arbeidsomstandigheden van TNO en het CBS, meldt de NOS vandaag. Er heerst vaak veel onbegrip over een burn-out. Het herstellen van een burn-out kost tijd en inspanning en dat geldt zeker ook voor het re-integreren. Hulp van de werkgever/leidinggevende in het herstelproces is noodzakelijk. Dat helpt de werknemer en kan voorkomen dat een terugval of een nieuwe ziekmelding volgt. Reden genoeg om de vier belangrijkste valkuilen van werkgevers bij re-integratie op een rij te zetten.

 

Veel werknemers ervaren een te hoge werkdruk. Werkdruk is een van de redenen dat een werknemer burn-out klachten heeft. Werknemers die een burn-out hebben zijn extra gevoelig voor druk. Vragen als: ’Wanneer kun je weer aan de slag zoals voorheen?’ kunnen al verkeerd vallen. De bedrijfsarts zal aangeven wanneer een werknemer weer een begin kan maken. Dit advies moet gerespecteerd worden. Ook het vasthouden aan het reguliere beoordelingstraject tijdens de re-integratie zal de druk op de werknemer onnodig kunnen verhogen.

Communicatie

Afwachten, negeren, denken dat je iemand spaart door geen contact op te nemen, werkt vaak averechts. Door stil te blijven zitten voelt het voor de werknemer onveilig. Daardoor kan de werknemer het idee krijgen dat hij niet meer gewenst is. Houd directe collega’s op de hoogte, maar bedenk dat je geen persoonlijke informatie over de zieke werknemer mag delen. Spreek met de directe collega’s af dat wanneer de medewerker weer op het werk komt hij niet overvallen wordt door vragen.

Verantwoordelijkheid

Leidinggevenden willen nog wel eens achteraf opmerken dat ze de burn-out zagen aankomen. ‘Hij was ook altijd alleen maar bezig met het werk’, of ’Het zal wel met privé-omstandigheden te maken hebben’. Besef als leidinggevende/ werkgever dat je verplicht bent alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat een werknemer schade lijdt. Daar hoort het vroegtijdig signaleren van ziekte ook bij.

Extra loon doorbetalen

Als werkgever moet je de re-integratie van je zieke werknemer in goede banen leiden. Denk aan het opstellen en naleven van een plan van aanpak, het hebben van contactmomenten en het inrichten van een geschikte werkplek. Schend je de regels? Dan kan het UWV de sanctie opleggen dat er nog een extra jaar loon moet worden betaald.

Hoe moet het?

Luister naar je werknemer. Wees betrokken en respectvol. Kom als leidinggevende bij de eerste signalen direct in actie en wacht niet af totdat de werknemer daadwerkelijk een burn-out heeft. Zorg bovendien voor een veilige sfeer op de werkvloer. Maak samen met de medewerker en de bedrijfsarts een duidelijk plan van aanpak over wat er wanneer gebeurt. Volg de adviezen van de bedrijfsarts op en geef voldoende ruimte om te re-integreren op eigen tempo. Probeer de werknemer nooit te verleiden sneller te gaan dan de bedrijfsarts bepaalt en vermijd discussies over niet-relevante onderwerpen die de re-integratie in de weg kunnen staan. Voor werknemers is het belangrijk tijdig grenzen aan te geven. Ook voor een burn-out geldt tenslotte: voorkomen is beter dan genezen!

Disclaimer

Dit blog schetst de algemene regels en uitgangspunten. Uiteraard kan er in specifieke situaties sprake zijn van uitzonderingen. Heeft u vragen over dit onderwerp of uw specifieke situatie, dan kunt u altijd contact opnemen met een van onze specialisten.

Pascal Besselink Advocaat
Ik houd mij vanaf 1997 bezig met het arbeidsrecht. Als advocaat sta ik zowel werkgevers als werknemers bij. In 2010 rondde ik cum laude de postdoctorale Specialisatie Opleiding Grotius Arbeidsrecht af en in 2011 de Leergang Pensioenrecht. Ik richt me onder meer op het ontslagrecht en re-integratievraagstukken. Ook adviseer en procedeer ik regelmatig over concurrentiebedingen.
Meer artikelen van Pascal

Gratis juridische hulp in uw mailbox!

Blijf op de hoogte

Ontvang per e-mail de maandelijkse nieuwsbrief DAS Update en periodieke e-mailingen voor ondernemers met juridische tips, nieuws en oplossingen van DAS.

Nu aanmelden