blog

‘Wet werken waar je wilt’: maar is dat echt zo?

3 min leestijd12 okt 2023

Vandaag wordt het wetsvoorstel 'Wet werken waar je wilt' in de Eerste Kamer behandeld. De verwachting is dat de wet nog dit jaar wordt aangenomen. Maar wat betekent dat in de praktijk? Geeft de wet een absoluut recht op thuiswerken?

Pascal Besselink

advocaat

Bekijk meer

Vorig jaar zomer werd het voorstel al door de Tweede Kamer aangenomen. Het is de bedoeling dat hiermee een verzoek om aanpassing van de arbeidsplaats op eenzelfde manier behandeld wordt als verzoeken om aanpassing van de arbeidsduur en werktijden die kunnen worden gedaan op grond van de Wet flexibel werken. Het gaat in dit geval dan om een verzoek dat betrekking heeft op het woonadres van de werknemer of een voor de arbeid passende arbeidsplaats van waaruit gebruikelijk werkzaamheden worden verricht.

Advies Sociaal-Economische Raad 

De Sociaal-Economische Raad (SER) bracht eerder een advies uit en daarna werd het voorstel aangepast. In dat aangepaste voorstel staat nu dat de werkgever het werknemersverzoek 'naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid' moet beoordelen.

Belangen zorgvuldig afwegen

Dat houdt in dat hij bij zijn besluit alle verschillende werkgevers- en werknemersbelangen zorgvuldig moet afwegen. Tegelijkertijd vraagt dit van de werknemer dat hij ‘een goede motivering’ moet geven bij zijn verzoek. De wetswijziging geeft de werknemer juridisch een betere positie, terwijl de werkgever de vrijheid behoudt voor maatwerk.

Redelijk en billijk

Te verwachten is dat de Wet werken waar je wilt nog dit jaar wordt ingevoerd. Een wet waar redelijkheid en billijkheid keywords zullen zijn. Maar wat is redelijk en wat is billijk? En wat de werkgever redelijk en billijk vindt hoeft de werknemer nog niet redelijk en billijk te vinden.

Komen werkgever en werknemer er niet samen uit? Dan zal wellicht een rechter een afweging moeten maken tussen meerdere belangen van werkgever en werknemer en dus bepalen wat in dat concrete geval redelijk en billijk is. De belangen die hierbij een rol spelen zijn bijvoorbeeld sociale cohesie, teambinding, kostenaspecten, efficiency en wat gebruikelijk was in het verleden n (“tijdens corona kon het ook”).

Geen absoluut recht

Belangrijk is dat de wet, ondanks dat de naam anders zou kunnen doen vermoeden, geen absoluut recht op thuiswerken met zich meebrengt. De werkgever behoudt in de Wet werken waar je wilt namelijk vrijheid voor maatwerk. Maar is de werknemer het niet eens met dit maatwerk? Dan wordt het mogelijk rechterswerk!


Dit blog is van Pascal Besselink, advocaat arbeidsrecht bij DAS

advocaat

Pascal Besselink

Ik houd mij vanaf 1997 bezig met het arbeidsrecht. Als advocaat sta ik zowel werkgevers als werknemers bij. In 2010 rondde ik cum laude de postdoctorale Specialisatie Opleiding Grotius Arbeidsrecht af en in 2011 de Leergang P...

Meer artikelen van Pascal Besselink

Ook interessant voor je

Letselschade door het werk: wanneer ben je als werkgever aansprakelijk?
01 feb 20243 min leestijd

Letselschade door het werk: wanneer ben je als werkgever aansprakelijk?

Als werkgever heb je de plicht om voor een veilige werkomgeving te zorgen. Vaak is het bij een beroepsziekte moeilijker voor werknemers om bewijs te leveren dat ze letselschade hebben opgelopen tijdens het uitvoeren van hun werk dan bij een ongeval. Hoe zit het dan met recht op schadevergoeding?

Vernieuwde Klokkenluiderswet van kracht voor werkgevers
13 dec 20233 min leestijd

Vernieuwde Klokkenluiderswet van kracht voor werkgevers

Op 17 december 2023 treedt de vernieuwde Wet bescherming klokkenluiders (Wbk) in werking. Voor werkgevers met 50 of meer werknemers is het vanaf 17 december 2023 verplicht om een interne meldregeling te hebben. Welke maatregelen je moet treffen, lees je in dit blog.

Uitspraak Deliveroo: meer werkrelaties zullen als arbeidsovereenkomst gezien worden
06 dec 20233 min leestijd

Uitspraak Deliveroo: meer werkrelaties zullen als arbeidsovereenkomst gezien worden

Deliveroo is gebonden aan de cao voor het beroepsgoederenvervoer én moet pensioenpremies betalen. Werkgevers kunnen zich hier wel nu al op voorbereiden...

1 van 3