Ontslag tijdens arbeids­ongeschikt­heid

U kunt niet ontslagen worden omdat u arbeidsongeschikt bent. Maar u kunt soms wel om een andere reden ontslagen worden terwijl u arbeidsongeschikt bent.

Bekijk nu ook de video

Redenen ontslag tijdens arbeidsongeschiktheid

Volgens de wet mag een werkgever de eerste 2 jaar dat een werknemer arbeidsongeschikt is, het arbeidscontract niet beëindigen. Dat is een algemeen ontslagverbod. Toch zijn er ook uitzonderingen. Ontslag tijdens arbeidsongeschiktheid is wel mogelijk als:

  • u ziek wordt gemeld nadat de werkgever uw ontslag al had aangevraagd bij het UWV. Het ontslagverbod geldt dan niet.
  • u ziek bent, uw contract voor bepaalde tijd afloopt en het niet door de werkgever wordt verlengd.
  • u regelmatig ziek bent en dat problemen oplevert voor het bedrijf. De werkgever kan dan ontslag vragen aan de kantonrechter. Dit komt niet vaak voor.
  • u niet mee zou werken aan het re-integratieplan. In dat geval kan de werkgever ontslag vragen aan de kantonrechter.
  • er andere omstandigheden zijn, zoals disfunctioneren of verstoorde arbeidsverhoudingen. De werkgever kan dan ontslag vragen aan de kantonrechter.

Als de werkgever ontslag aanvraagt bij de kantonrechter, is het niet zeker dat de kantonrechter dit ook geeft. Hij zal alle feiten en argumenten afwegen en er is ook een zitting waarbij u aan het woord komt.

Teken geen vaststellingsovereenkomst

In de eerste 2 jaar dat u arbeidsongeschikt bent, kan de werkgever soms vragen of u wilt beëindigen met een vaststellingsovereenkomst. Dat lijkt misschien aantrekkelijk als het re-integratietraject veel stress oplevert, maar het is meestal geen optie. Teken nooit zomaar een vaststellingsovereenkomst als u ziek bent, u krijgt dan namelijk geen uitkering. Laat u goed informeren over de (on)mogelijkheden om te beëindigen.

Na 2 jaar arbeidsongeschiktheid

Het opzegverbod geldt niet meer als je 2 jaar of langer ziek bent. Als het UWV een loonsanctie heeft opgelegd, is dat na 3 jaar. De werkgever kan dan een verzoek om ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid indienen bij het UWV. Dit ontslag is mogelijk als:

  • u langer dan 2 jaar (of 3 jaar) ziek bent en daardoor uw functie niet kunt vervullen.
  • u een tijdelijk contract heeft voor een termijn die niet op voorhand op de kalender te bepalen is, zoals voor een project of vervanging van een zieke collega.
  • het niet verwacht wordt dat u binnen 26 weken beter bent (de arbo-arts bepaalt dit).
  • er binnen het bedrijf geen geschikt ander werk voor u is.

Als de werkgever een ontslag bij het UWV aanvraagt, is hij ook verplicht een transitievergoeding te betalen. Om die reden vragen veel werkgevers geen ontslag meer aan. Er ontstaat dan een ‘slapend dienstverband’, dat wil zeggen dat er wel een arbeidscontract is maar dat er geen verplichtingen meer zijn. Als er geen opzegverbod meer is, kunt u met de werkgever wel in overleg een beëindigingsovereenkomst tekenen. De transitievergoeding is niet verplicht, u kunt een lager of hoger bedrag afspreken.

Veelgestelde vragen