Marcus Groot

Ik behandel vrijwel alle dossiers met een geschil die in het buitenland zijn ontstaan, alsmede straf (verkeers)zaken in Nederland waarbij ik de klant bij sta bij de kantonrechter. Ook heb ik een affinititeit met defensiegerelateerde zaken c.q. defensiegerelateerde verzekerden. Daarnaast ben ik al jaren lid van de ondernemingsraad van DAS.

Lees meer over Marcus Groot

Over mij

Ik behandel vrijwel alle dossiers met een geschil die in het buitenland zijn ontstaan, alsmede straf (verkeers)zaken in Nederland waarbij ik de klant bij sta bij de kantonrechter. Ook heb ik een affinititeit met defensiegerelateerde zaken c.q. defensiegerelateerde verzekerden. Daarnaast ben ik al jaren lid van de ondernemingsraad van DAS.

Wat ik belangrijk vind voor jou

Ik vind dat er een duidelijke en eerlijke communicatie moet zijn met mijn klanten, ook als de boodschap niet positief is. Daarnaast is het belangrijk voo rmijom mij goed te kunnen inleven in de klant want iedereen is anders en heeft een andere benadering nodig.