Hoe zit het met de aansprakelijkheid bij letselschade?

Wanneer is nu die ander aansprakelijk bij letselschade? In principe geldt dat ‘ieder zijn eigen schade’ draagt. Pas als u kunt aantonen dat uw schade een gevolg is van iets dat u een ander kunt verwijten, is het mogelijk om de ander aansprakelijk te stellen en uw schade te verhalen. In dat geval is sprake van een onrechtmatige daad.

Er is sprake van een onrechtmatige daad als iemand iets doet of nalaat (juist niet doet) dat:

  • inbreuk maakt op een recht van een ander. Bijvoorbeeld als u de auto of een ander eigendom van een ander beschadigt.

  • in strijd is met een wettelijke plicht. Zoals bijvoorbeeld tegen het verkeer inrijden, waardoor een aanrijding ontstaat.

  • in strijd is met de maatschappelijke zorgvuldigheid. Hierbij gaat het om gedrag dat in strijd is met ongeschreven regels. Rechters hebben criteria bepaald aan de hand waarvan ze bepalen of er sprake is van zulk gedrag.

Dat zijn juridisch ingewikkelde criteria. Waar het op neerkomt is dat een situatie aan de hand van die criteria wordt beoordeeld en zo wordt bekeken of er sprake is van een onrechtmatige daad.

Voorbeeld
Een winkelier die in de vloer van zijn winkel een groot gat maakt om iets te repareren en de klant valt in dat gat, zal snel aansprakelijk zijn. Een winkel is namelijk een openbare ruimte waar veel mensen komen. De kans is groot dat een klant dan in dat gat valt. De schade van de klant is waarschijnlijk groot. De winkelier had het gat kunnen afzetten met een hek, zodat de klanten waren gewaarschuwd. Dit is een eenvoudige maatregel ter voorkoming van ongevallen. Ten slotte is het logisch dat een klant die de winkel inloopt niet direct een gat in de vloer opmerkt. Die klant is waarschijnlijk al met zijn gedachten bij de boodschappen die hij wil kopen. Een winkelier moet hiermee rekening houden.

Bij wie moet u zijn?
Lijdt u schade door het handelen van iemand, voor wie een ander verantwoordelijk is? Of lijdt u schade door een ding of een dier? Dan wilt u natuurlijk uw schade verhalen. Wie dat betaalt, maakt u waarschijnlijk niet uit.
 
Wie is waarvoor aansprakelijk?
De wetgever heeft regels opgesteld om het slachtoffer te beschermen. Daarin staat wie waarvoor aansprakelijk is. Zo zijn ouders vaak aansprakelijk voor het handelen van hun kinderen. De bezitter van een dier is dat voor het dier. En de bezitter van een ding voor schade veroorzaakt door dat ding. Iemand is dan aansprakelijk in een bepaalde hoedanigheid.