Ik wil zelf een beëindigingsovereenkomst sluiten met mijn werkgever. Hoe verloopt de procedure?

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat u en uw werkgever het wel eens zijn over het einde van uw arbeidsovereenkomst en de voorwaarden waaronder dit plaatsvindt. In dat geval kan er een beëindigingsovereenkomst (ook wel vaststellingsovereenkomst) worden opgesteld. Inmenging van het UWV of de kantonrechter bij een beëindiging van het dienstverband is dan niet meer nodig. Ook bij een beëindigingovereenkomst kunt u aanspraak maken op een WW-uitkering. Wél is het raadzaam om een beëindigingovereenkomst vóórdat u deze ondertekent aan een deskundige voor te leggen. Om aanspraak te kunnen maken op een WW-uitkering moet de overeenkomst namelijk aan bepaalde eisen voldoen.