Hoe weet ik welke servicekosten mijn verhuurder mij allemaal in rekening brengt?

Dit vindt u terug op het servicekostenoverzicht. De wet geeft aan dat de verhuurder elk jaar een servicekostenoverzicht moet verstrekken, uiterlijk binnen zes maanden na het verstrijken van het kalenderjaar. Ook de kostensoort en de wijze van berekening moet dan worden aangegeven. U kunt dan bekijken of de afrekening correct is gebeurd.