Letselschade bedrijfs­ongeval: Aan­sprakelijk­heid werkgever

Uw werkgever moet ervoor zorgen dat u gezond en veilig kunt werken. Gaat er toch iets mis en bent u slachtoffer van een bedrijfsongeval, dan kunt u hem aansprakelijk stellen en in aanmerking komen voor een schadevergoeding. Wat zijn de vereisten voor een schadevergoeding en hoe kunt u uw werkgever aansprakelijk stellen? Wij helpen u graag verder.

Onze oplossingen

Gratis adviesgesprek

Bel ons op maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 tot 17:30 voor een gratis adviesgesprek om te horen wat in uw specifieke situatie de volgende stappen kunnen zijn.

Bent u bij DAS verzekerd?

In dat geval helpen wij u graag verder bij direct letselschade melden voor verzekerden.

Hulp bij letselschade

  • Als u geen verzekering heeft
  • Ontdek online uw rechtspositie
  • Direct hulp van uw eigen letselschadejurist.
  • Onze hulp is geheel kosteloos
Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

Wat is een bedrijfsongeval

Er is sprake van een bedrijfsongeval wanneer een werknemer slachtoffer wordt van een ongeval op het werk of tijdens werktijd. Dit kan op de werkvloer zijn, maar ook tijdens een zakenreis of tijdens een congres. Er is bijvoorbeeld sprake van een bedrijfsongeval wanneer een medewerker van de trap valt als hij iets probeert te pakken of uitglijdt over de gladde werkvloer. Een bedrijfsongeval kan fysiek en/of psychisch letsel veroorzaken. Dit wordt ook wel materiële schade en immateriële schade genoemd.

Vereisten schadevergoeding

Of u een kans maakt op een schadevergoeding hangt af van veel factoren. Zo mag er bijvoorbeeld geen sprake zijn van opzet of bewuste roekeloosheid aan uw kant. U moet in ieder geval het letsel hebben opgelopen tijdens de uitoefening van de werkzaamheden om in aanmerking te komen voor een schadevergoeding.

Aantonen bedrijfsongeval

U moet aantonen dat u letsel heeft opgelopen tijdens de uitoefening van de werkzaamheden. U heeft bijvoorbeeld een ongeluk gehad met een machine waarmee u werkt of bent uitgegleden toen er werd schoongemaakt. Vindt het niet plaats tijdens de werkzaamheden, dan is uw werkgever niet aansprakelijk. Ongelukken tijdens woon-werkverkeer worden meestal niet gezien als arbeidsongeval. Als dat niet het geval is, kunt u uw werkgever aansprakelijk stellen.

Zorgplicht werkgever

Uw werkgever moet bewijzen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan zodat u veilig en gezond kunt werken. Dit betekent dat de werkgever voldoende voorzorgsmaatregelen heeft moeten nemen om bedrijfsongevallen te voorkomen. Uw werkgever moet er bijvoorbeeld voor zorgen dat machines op de werkvloer veilig zijn en frequent worden gekeurd. Een werkgever moet zich dus continu bewust zijn van de gevaren en risico’s tijdens het werk en hier ook maatregelen voor treffen. Voldoet uw werkgever niet aan de zorgplicht dan heeft u mogelijk recht op een schadevergoeding.

Bent u een uitzendkracht of zzp’er en voert u dezelfde werkzaamheden uit als het ‘eigen’ personeel van het bedrijf? Dan geldt dezelfde bescherming als voor de ‘eigen’ werknemers. De werkgever heeft dus dezelfde zorgplicht.

Werkgever aansprakelijk stellen bedrijfsongeval

In de meeste bedrijfsongevallen kunt u uw werkgever aansprakelijk stellen voor de door u geleden schade. Voor het behoud van een goede relatie met uw werkgever, kan het wenselijk zijn om de aansprakelijkstelling van de letselschade jurist aan te kondigen. In de meeste gevallen handelt uw jurist dit met de verzekeraar van uw werkgever af.

Bij een bedrijfsongeval moeten de volgende stappen worden doorlopen.

  1. U als werknemer moet aantonen dat u letsel heeft opgelopen tijdens de uitoefening van uw werkzaamheden
  2. Uw werkgever moet aantonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Mocht er sprake zijn van roekeloos gedrag dan moet de werkgever dit aantonen.
  3. Uw werkgever moet het ongeval melden bij de Inspectie SZW (Voorheen Arbeidsinspectie)

Ongeval melden bij de Inspectie SZW

Uw werkgever is verplicht om het bedrijfsongeval te melden bij de Inspectie SZW, zodra het ongeluk heeft geleid tot overlijden, een ziekenhuisopname of blijvend letsel. In de meeste gevallen stelt de inspectie een onderzoek in naar wat er is gebeurd. Hiermee wordt vastgesteld of het ongeval is veroorzaakt door het niet voldoen aan de zorgplicht van de werkgever.

Hulp bij een bedrijfsongeval

Een bedrijfsongeval kan voor spanning op de werkvloer zorgen. Om deze reden is het fijn om een ervaren letselschadejurist aan uw zijde te hebben. Een advocaat inventariseert en berekent de opgelopen schade en stelt vast welke schadeposten voor vergoeding in aanmerking komen. Daarnaast zorgen wij ervoor dat de schadeclaim wordt ingediend. Doe online de test om te achterhalen of u recht heeft op een schadevergoeding.

Lees verder

Veelgestelde vragen