blog

Je baan of je baby: zwangerschapsdiscriminatie op de werkvloer

3 min leestijd24 dec 2020

Uit onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens, blijkt dat vier op de tien vrouwen op de arbeidsmarkt last hebben van zwangerschapsdiscriminatie. Het onderzoek werd gehouden onder 1150 werkende vrouwen die in de afgelopen vier jaar een kind hebben gekregen.

Joyce Bender

Advocaat

Veel zwangere vrouwen en jonge moeders hebben nog steeds last van discriminatie op het werk. Denk aan het niet verlengen van een arbeidsovereenkomst, afwijzingen bij sollicitaties of op het laatste moment niet doorgaan van een nieuw contract of aanpassing daarvan. Ook lopen vrouwen promotie, salarisverhoging, bonus of scholing mis. Daarnaast zijn er vrouwen die problemen hebben met afspraken over zwangerschapsverlof en de terugkeer op het werk. Maar weinig vrouwen maken er melding van.

Gelijke gevallen, gelijke behandeling

Werkgevers mogen vrouwen die zwanger of jonge moeder zijn niet afwijzen voor een vacante functie en anders behandelen op de werkvloer. In Nederland geldt namelijk dat gelijke gevallen, gelijk moeten worden behandeld. Dat is neergelegd in het Burgerlijk Wetboek, de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen en de Algemene wet gelijke behandeling. De wet verbiedt onderscheid vanaf de werving en selectie tot ontslag en alles wat hiertussen zit. Zwangere vrouwen en jonge moeders zijn onvoldoende op de hoogte van hun rechten, zo blijkt wel uit het onderzoek van het College voor de rechten van de Mens.

Wat kun je doen? Drie tips

Als je gediscrimineerd wordt, is het belangrijk dat kenbaar te maken. Maar hoe pak je dat aan? Wellicht helpen de volgende tips:

1.Ken je rechten en plichten, want die heb je zonder meer als zwangere of moeder;

2.Maak je wensen over het combineren van je werk met je zwangerschap en de zorg voor je kindje bespreekbaar met je werkgever. Je kunt eventueel discriminatie melden bij de OR of een vertrouwenspersoon. Het is ook mogelijk dat er een interne klachtenregeling bestaat waarvan je gebruik kunt maken;

3.Is klagen bij de werkgever om welke reden dan ook geen optie? Dan kun je ook melding van discriminatie maken bij het College voor de Rechten van de Mens. Je moet dan wel een redelijk vermoeden van discriminatie kunnen onderbouwen. Als dat redelijk vermoeden door het College wordt aangenomen, dan is het aan de werkgever om te bewijzen dat er geen sprake was van discriminatie. Het oordeel van het College is overigens niet bindend. Er bestaat ook de mogelijkheid om naar de rechter te gaan voor een schadevergoeding. Ook dan geldt dat je wel een redelijk vermoeden van discriminatie moet kunnen onderbouwen.

Zwangerschapsdiscriminatie tegengaan

De kracht van het bestrijden van discriminatie ligt volgens mij, onder meer, bij zwangere of jonge moeders zelf. Door actief te handelen, discriminatie te melden en je rechten en plichten goed te kennen, kan discriminatie vanwege zwanger- en/of moederschap worden tegengegaan.

Disclaimer

Dit blog schetst de algemene regels en uitgangspunten. Uiteraard kan er in specifieke situaties sprake zijn van uitzonderingen. Heeft u vragen over dit onderwerp of uw specifieke situatie, dan kunt u altijd contact opnemen met een van onze specialisten.

Ook interessant voor je

Ziekte: melden bij solliciteren of niet? Veelgestelde vragen en antwoorden op een rij
06 nov 20233 min leestijd

Ziekte: melden bij solliciteren of niet? Veelgestelde vragen en antwoorden op een rij

Regelmatig ontvangen wij bij DAS vragen over ziek zijn en solliciteren. In welke gevallen moet je het vertellen en wanneer niet? Aan de hand van een aantal veel gestelde vragen leggen we het uit.


 De overgang: een nieuw begin in plaats van een carrièrekiller
26 okt 20234 min leestijd

De overgang: een nieuw begin in plaats van een carrièrekiller


 Ziek op vakantie: krijg je vakantiedagen terug?
27 aug 20232 min leestijd

Ziek op vakantie: krijg je vakantiedagen terug?

Als je ziek bent tijdens je vakantie, kun je mogelijk vakantiedagen terugkrijgen. Hoe dat werkt, lees je in ons blog.

1 van 3