Ouderschapsverlof: de lat om af te wijzen ligt hoog

Sinds de invoering van betaald ouderschapsverlof per 1 augustus 2022 kregen we bij DAS geregeld vragen binnen over het weigeren van het opnemen van betaald ouderschapsverlof wegens zwaarwegende bedrijfsbelangen.

We zagen regelmatig dat werkgevers weigerden de periode goed te keuren zonder goede reden. In tijden van personeelstekorten begrijpelijk, maar je moet als werkgever met goed onderbouwde argumenten komen om een dergelijk verzoek te weigeren.

Oordeel rechter

Dat blijkt ook uit een recent gepubliceerde uitspraak van de rechtbank Rotterdam. Een medewerker van een notariskantoor deed het verzoek om na afloop van haar bevallingsverlof 9 weken ouderschapsverlof op te nemen. Dit verzoek werd geweigerd door haar werkgever, omdat er geen vervanger te krijgen was die haar werkzaamheden kon overnemen door het personeelstekort. Daardoor zou het voor het kantoor zeer lastig, zo niet onmogelijk worden om alle functies in te vullen.

De rechter oordeelde echter dat het verzoek toegezegd moest worden. Het is weliswaar lastig om voor een relatief kort tijdsbestek een nieuwe ervaren medewerker te vinden, maar er is geen sprake van een dusdanig zwaarwegend bedrijfsbelang dat de invulling van het ouderschapsverlof moet worden aangepast.

Extra belasting leidt niet tot risico’s

Volgens de rechter leidt de extra belasting van twee andere collega’s niet tot enorme risico’s. Daarnaast weegt mee dat de werkzaamheden van de medewerker tijdens haar zwangerschap- en bevallingsverlof ook zijn overgenomen door de twee collega’s. Er is volgens de rechter onvoldoende gemotiveerd en onderbouwd dat de extra belasting ten koste gaat van de klanttevredenheid of van de omzet. Daar komt bij dat het over een relatief korte periode van 9 weken gaat en de werknemer ‘maar’ 17,5 uur per week werkt.

Zwaarwegende bedrijfsbelangen niet snel aangenomen

Deze uitspraak bevestigt in ieder geval dat de lat om als werkgever een verzoek tot het opnemen van ouderschapsverlof te kunnen afwijzen hoog ligt. Zwaarwegende bedrijfsbelangen worden door de rechter niet snel aangenomen.

Gratis actuele en relevante juridische informatie

Blijf op de hoogte!

Ontvang per e-mail de maandelijkse nieuwsbrief DAS Update en periodieke e-mailingen met juridische tips, nieuws en oplossingen van DAS.

Nu aanmelden