Wettelijk meer ruimte voor het opnemen van ouderschapsverlof

Op 12 oktober 2021 stemde de Eerste Kamer in met het ‘Wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof’. Dit betekent dat beide ouders in het eerste levensjaar van het kind voor negen van de 26 weken ouderschapsverlof gedeeltelijk doorbetaald krijgen. Deze weken komen bovenop de 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof voor de moeder en zes weken geboorteverlof voor de partner. De nieuwe wet gaat in per 2 augustus 2022.

De wet moet het voor ouders aantrekkelijker maken om het ouderschapsverlof daadwerkelijk op te nemen. Nu is het zo dat ouders 26 weken ouderschapsverlof kunnen opnemen in de eerste acht levensjaren van hun kind. Dat verlof is in principe onbetaald, tenzij werkgevers en werknemers daar onderling of in een cao andere afspraken over hebben gemaakt.

Negen weken deels doorbetaald


Ouders krijgen dan van het UWV een uitkering ter hoogte van 70 procent van het maximum dagloon indien het Kabinet het lukt om tijdens de aankomende formatie afspraken hierover te maken. Lukt dat niet? Dan bedraagt de uitkering 50 procent. Het maximum dagloon bedraagt op dit moment € 225,57 bruto per dag. UWV en bedrijven hebben dus tot augustus 2022 de tijd om zich voor te bereiden op deze nieuwe regeling.

Blijft mogelijk om aanvullende afspraken over te maken


Het betaalde verlof moet worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind. De overige 17 weken verlof blijven wettelijk onbetaald en kunnen nog steeds tot de achtste verjaardag van het kind worden opgenomen. Het blijft mogelijk voor werkgevers en werknemers om daar aanvullende afspraken over te maken.

Meer balans tussen werken en zorgen


Ik vind het een goede zet dat het wetsvoorstel is aangenomen. Hopelijk geeft de nieuwe regeling ouders daadwerkelijk meer (financiële) ruimte in het maken van een keuze voor het opnemen van ouderschapsverlof en zorgt dit voor meer evenwicht in de verdeling van arbeid en zorg tussen partners.

Joyce Bender Advocaat
Ik ben een ervaren advocaat (vanaf 2011 werkzaam bij DAS) die gespecialiseerd is in het arbeidsrecht. In 2018 rondde ik de postacademische specialisatieopleiding Grotius Arbeidsrecht cum laude af. Cliënten kunnen bij mij terecht voor vraagstukken op het gebied van het arbeidsrecht in de breedste zin van het woord. Mijn werkwijze kenmerkt zich door een klantgerichte en doortastende aanpak.
Meer artikelen van Joyce

Gratis actuele en relevante juridische informatie

Blijf op de hoogte!

Ontvang per e-mail de maandelijkse nieuwsbrief DAS Update en periodieke e-mailingen met juridische tips, nieuws en oplossingen van DAS.

Nu aanmelden