blog

Als ZZP’er een offerte maken? 5 tips!

3 min leestijd26 feb 2023

Ben jij een ZZP’er en ga je een offerte uitbrengen? In deze blog vind je tips die zorgen voor duidelijkheid en structuur, zodat je met een goed gevoel aan een opdracht kan beginnen. Zo voorkom je onnodige discussies en onduidelijkheid achteraf!

Redactieteam

Bekijk meer

5 tips


1. Wees concreet over je werkzaamheden, planning en tijdlijn

Wat ga jij doen en wanneer? Hoeveel denk je dat het je gaat kosten? Omschrijf duidelijk en concreet wat je gaat doen, wat onder de opdracht valt en wat niet. Zo voorkom je conflicten met je opdrachtgever. Splits de werkzaamheden uit naar deeltaken met daarbij een inschatting van benodigde tijd per deeltaak. Zo maak je meteen inzichtelijk waarom de opdracht het aantal uren en materialen kost die jij offreert. Denk je dat de klant meer wil? Dan kun je ook vast verschillende opties voor meerwerk opnemen.


Vermeld bij de planning wanneer heb je de deeltaken en de opdracht afgerond hebt. Omschrijf duidelijk wat je wanneer moet opleveren en wat de klant wel en juist niet mag verwachten. Bang dat de opdrachtgever protesteert als je zaken afbakent? Dan geldt dat je hierover beter vooraf dan achteraf in gesprek kunt gaan.

2. Zorg voor een vast (uur)tarief

Wat is jouw tarief? Neem in je offerte een duidelijk tarief op. Is dit een vaste prijs voor de hele opdracht of werk je op basis van een uurtarief? Bepaalt je opdrachtgever het tarief en is er weinig ruimte om te onderhandelen? Misschien is het in jouw voordeel als je de opdracht over een langere tijd kunt uitsmeren en kun je tegen die voorwaarde het tarief accepteren dat de opdrachtgever bereid is te betalen. Heeft de opdrachtgever haast en moet de klus snel klaar? Denk dan aan een opslag voor spoedwerkzaamheden.


Neem ook iets op over periodieke indexatie van je tarief, een opdracht kan (met verlenging) soms langer duren dan je denkt. Met name in deze tijd wil je in elk geval meegroeien met de algemene kostenstijging.

3. Benoem de duur van de overeenkomst

Hoe lang gaat de opdracht duren? En is dit een bepaalde periode tot een bepaalde datum of eindigt de opdracht als het werk klaar is (bijvoorbeeld het opleveren van een website of een vertaling)? Denk ook aan tussentijdse opzegging voor als jij of de klant eerder wil stoppen. Hanteer een opzegtermijn van in elk geval een maand. Spreek ook af of er een schadevergoeding moet worden betaald bij opzegging en ook waar die uit bestaat of hoe de hoogte bepaald wordt. Maak ook afspraken over een mogelijke verlenging. Gelden je voorwaarden nog steeds na het aflopen van het contract? Zo niet, welk tarief gaat dan gelden?

4. Opdracht via intermediair? Neem deze vergoeding op in de offerte

Heb je jouw opdracht gekregen via een intermediair? Dan heb je vast afgesproken dat hij een vergoeding krijgt. Soms is dit een percentage van het bedrag dat je bij de klant factureert. Hoe reëel is het dat het intermediair ook een vergoeding krijgt als de opdracht verlengd wordt? Verlenging heb je vaak helemaal aan je zelf te danken, jij hebt goed werk geleverd en de opdrachtgever wil graag met je verder. Het intermediair heeft hier vaak niets voor hoeven doen.

Spreek met jouw intermediair dan ook af dat hij geen vergoeding krijgt bij of na verlenging van de opdracht of pas de vergoeding aan op basis van wat het intermediair gedaan heeft om de opdracht te verlengen.

5. 
Benadruk je algemene voorwaarden

Vergeet niet te benoemen dat op je werkzaamheden als ZZP’er jouw algemene voorwaarden van toepassing zijn. Als het goed is heb je hierin een aantal belangrijke zaken geregeld. Zijn deze nog niet op orde of verouderd? Zorg dan dat je deze update of laat ze controleren door een van onze juridische specialisten.

Meer concrete tips nodig over het opstellen van een goede offerte of het vastleggen van de afspraken in een overeenkomst? Download dan hier onze e-paper.


Heb je hulp nodig?

Bel of mail ons voor juridisch advies als je twijfelt of hulp nodig hebt. Voorkomen is beter dan genezen. We beoordelen een aansprakelijkstelling of jouw juridische positie in een conflict. Ook helpen we bij het
opstellen of controleren van overeenkomsten
zoals een overeenkomst van opdracht, een huurcontract, een verwerkersovereenkomst en
algemene voorwaarden. Of stel zelf je document op.


Redactieteam

Het redactieteam van DAS.

Meer artikelen van Redactieteam

Ook interessant voor je

Aantal juridische geschillen aannemingszaken blijft hoog. Gaat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen daar verandering in brengen?
27 dec 20233 min leestijd

Aantal juridische geschillen aannemingszaken blijft hoog. Gaat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen daar verandering in brengen?

Per 1 januari 2024 wordt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen gefaseerd ingevoerd. Wat betekent dit voor aannemers?


 Algemene voorwaarden: zorg dat ze op tijd duidelijk zijn
26 aug 20233 min leestijd

Algemene voorwaarden: zorg dat ze op tijd duidelijk zijn

Zo voorkom je een hoop ellende en conflicten over algemene voorwaarden.


 Ook vermomd als ‘kikker’ moet de reder betalen
17 mei 20234 min leestijd

Ook vermomd als ‘kikker’ moet de reder betalen

Theo* heeft zijn hele leven al gevaren en blijft dat als zzp’er graag nog wat jaartjes doen. Hij laat zich inhuren als kapitein op binnenvaartschepen. Maar dan worden zijn rekeningen niet allemaal betaald door de reder. Lees in ons blog hoe dat werd opgelost.

1 van 3