Arbeidsmarkt 2022: veranderingen op een rij

Het nieuwe jaar belooft veel nieuwe veranderingen op de arbeidsmarkt. De nieuwe CDA-minister Karien van Gennip van Sociale Zaken krijgt veel op haar bord. De hervormingen van de arbeidsmarkt, de discussie over de platformeconomie en de positie van de zzp'ers zijn grote onderwerpen. Maar wat verandert er nog meer? Ik zet een aantal belangrijke punten op een rij.

Een aantal veranderingen is al per 1 januari ingegaan. Zo mag de werkgever de werknemer een onbelaste thuiswerkvergoeding van twee euro per dag betalen en is het minimumloon en de maximale transitievergoeding verhoogd. Ook mogen bedrijven vanaf 1 januari geen rookruimtes meer hebben. Op werkplaatsen mag niet meer gerookt worden. Dit geldt ook voor bedrijfsvoertuigen zoals vrachtwagens. De NOW-loonkostensubsidie loopt in het eerste kwartaal nog door.

Rol van Europa

De rol van Europa op de arbeidsmarkt wordt steeds groter. De richtlijn Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden gaat een grote rol spelen. Verplichte scholing voor werknemers komt volledig voor de rekening van de werkgever. Dat betekent in feite een beperking van studiekostenregelingen. De werkgever mag deze kosten niet meer standaard op de werknemer verhalen. Bovendien moet de werknemer in de gelegenheid worden gesteld de opleiding onder werktijd te volgen. Daarnaast mogen werkgevers enkel onder strikte voorwaarden nog nevenactiviteiten verbieden. Een andere Europese richtlijn zorgt ervoor dat vanaf augustus een recht op ouderschapsverlofuitkering bestaat. Dat is 50 procent van het loon gedurende negen weken. Mijn collega Joyce Bender schreef daar eerder al een blog over.

Hervorming van de arbeidsmarkt

De overheid wil de verschillen tussen vast en flexibel werk verkleinen. Veel mensen in Nederland zijn afhankelijk van tijdelijke contracten. Daarom wil de overheid oproep-, uitzend- en tijdelijke arbeidscontracten beter reguleren. Ongetwijfeld zal het rapport van de commissie Borstlap in de hervorming van de arbeidsmarkt worden betrokken. Ik ben zeer benieuwd wat er allemaal uit het rapport overgenomen zal worden.

Platformeconomie

De platformeconomie, denk aan bedrijven zoals Uber en Deliveroo, is niet alleen binnen Nederland een issue maar in heel Europa. Het zou goed zijn als die problematiek breder bekeken wordt. Zeker nu er, niet alleen in Nederland, maar in diverse Europese landen verschillende procedures tegen platformbedrijven lopen.

Er liggen grote uitdagingen in het verschiet voor wat betreft de hervorming van de arbeidsmarkt. Het wordt weer een interessant jaar.

Disclaimer

Dit blog schetst de algemene regels en uitgangspunten. Uiteraard kan er in specifieke situaties sprake zijn van uitzonderingen. Heeft u vragen over dit onderwerp of uw specifieke situatie, dan kunt u altijd contact opnemen met een van onze specialisten.

Pascal Besselink Advocaat
Ik houd mij vanaf 1997 bezig met het arbeidsrecht. Als advocaat sta ik zowel werkgevers als werknemers bij. In 2010 rondde ik cum laude de postdoctorale Specialisatie Opleiding Grotius Arbeidsrecht af en in 2011 de Leergang Pensioenrecht. Ik richt me onder meer op het ontslagrecht en re-integratievraagstukken. Ook adviseer en procedeer ik regelmatig over concurrentiebedingen.
Meer artikelen van Pascal