blog

Gaat het algemeen verbod op nevenwerkzaamheden op de schop?

3 min leestijd13 aug 2022

Onlangs oordeelde een kantonrechter dat het ontslag op staande voet van een thuiswerkende werknemer die een fulltime tweede baan erop nahield, terecht was. Maar blijft dit tot de mogelijkheden behoren?

Pascal Besselink

advocaat

Bekijk meer

Per 1 augustus gaat een nieuwe wet in om de arbeidsvoorwaarden te verbeteren. Voluit heet deze wet ‘Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’. Werknemers krijgen met deze wetswijziging meer bescherming in arbeidsvoorwaarden.

Belangrijke wijziging

Een van de wijzigingen is dat een algemeen verbod op het verrichten van nevenwerkzaamheden niet meer geldt, tenzij sprake is van een objectieve rechtvaardigingsgrond. Tot nu mocht je in het arbeidscontract opnemen dat je werknemers verbiedt om zonder toestemming van de werkgever nevenwerkzaamheden uit te voeren. Veel arbeidsovereenkomsten, en ook bepaalde cao’s, kennen een bepaling met daarin een verbod op het verrichten van nevenwerkzaamheden of beperking hiervan. Vaak is dat heel algemeen geformuleerd waarbij een motivering waarom een dergelijk beding is opgenomen ontbreekt. Momenteel is dat gewoon toegestaan, omdat een wettelijke bepaling over dit onderwerp ontbreekt. Maar dat verandert dus per 1 augustus 2022.

Goede reden

Werkgevers mogen vanaf 1 augustus aanstaande nog wel steeds bepaalde nevenwerkzaamheden verbieden als hier een goede reden voor is, een zogenoemde objectieve rechtvaardiging. Denk hierbij aan gezondheids- en veiligheidsredenen, het beschermen van (vertrouwelijke) bedrijfsinformatie, het voorkomen van concurrentie of overschrijding van de bepalingen in de Arbeidstijdenwet. Als een werknemer vier dagen werkt en de vijfde dag ergens anders aan de slag is, zal er niet snel een gegronde reden zijn om dat te verbieden. Maar heeft iemand een tweede fulltime baan ernaast, dan kan het onder andere in verband met de Arbeidstijdenwet een gegronde reden opleveren voor een verbod.

Bestaande bedingen

Een nevenwerkzaamhedenbeding blijft ook na 1 augustus 2022 toegestaan. Maar vanaf die datum moet de werkgever wél een objectieve rechtvaardiging hebben voor het opnemen van zo’n verbod en het doen van een beroep hierop. Reeds bestaande bedingen blijven overigens gewoon van kracht. Maar doe je hier na 1 augustus 2022 een beroep op? Dan moet je als werkgever dus een objectieve rechtvaardiging kunnen aanvoeren en deze ook aan de werknemer mededelen.

Checklist 

De Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden brengt ingrijpende gevolgen met zich mee, voor zowel werknemers als werkgevers. In onze checklist vind je de belangrijkste veranderingen op een rij.

Disclaimer

Dit blog schetst de algemene regels en uitgangspunten. Uiteraard kan er in specifieke situaties sprake zijn van uitzonderingen. Heeft u vragen over dit onderwerp of uw specifieke situatie, dan kunt u altijd contact opnemen met een van onze specialisten.

advocaat

Pascal Besselink

Ik houd mij vanaf 1997 bezig met het arbeidsrecht. Als advocaat sta ik zowel werkgevers als werknemers bij. In 2010 rondde ik cum laude de postdoctorale Specialisatie Opleiding Grotius Arbeidsrecht af en in 2011 de Leergang P...

Meer artikelen van Pascal Besselink

Ook interessant voor je

Wat gaat er veranderen binnen het arbeidsrecht met de nieuwe coalitie?
03 jul 20243 min leestijd

Wat gaat er veranderen binnen het arbeidsrecht met de nieuwe coalitie?

Wat zijn de plannen voor het arbeidsrecht met nieuwe coalitie? Een drietal onderwerpen uitgelicht.

Elke minuut telt: opstarttijd is ook arbeidstijd
19 jun 20243 min leestijd

Elke minuut telt: opstarttijd is ook arbeidstijd

Elke dag tien minuten eerder op je werk zijn om de systemen op te starten, zonder daarvoor betaald te krijgen. Dit was de realiteit voor een callcentermedewerker die van zijn werkgever eist dat hij vijf en een half jaar aan onbetaalde opstarttijd betaalt. Het Hof erkende deze tijd als arbeidstijd, een beslissing die de werknemer recht gaf op de loonvordering.

Gaan werkgevers betalen voor beroep op concurrentiebeding?
12 jun 202420 min leestijd

Gaan werkgevers betalen voor beroep op concurrentiebeding?

Welke ingrijpende maatregelen liggen er om het concurrentiebeding drastisch te wijzigen? We bespreken het in een podcast.

1 van 3