Inflatie: ben ik als werkgever verplicht om meer salaris of een hogere reiskostenvergoeding te bieden?

Het simpele antwoord op die vraag is nee. De inflatie levert geen recht op salarisverhoging op. Wel zal een werkgever, als een cao van toepassing is, de gebruikelijke cao verhogingen correct moeten toepassen. Op dit moment wordt er over veel cao’s onderhandeld. De inflatie wordt door de vakorganisaties in veel gevallen betrokken in die onderhandelingen over cao-verhogingen.

 

Reiskosten

Ook voor de reiskosten geldt dat een werkgever in zijn algemeenheid geen hogere vergoeding hoeft te betalen, tenzij de cao of arbeidsovereenkomst dit bepaalt. Voor de zakelijke kilometers geldt momenteel dat er 19 cent per kilometer belastingvrij mag worden vergoed. Er mag ook meer worden vergoed, maar dan moet over het meerdere belasting worden ingehouden. Er wordt gesproken om het bedrag van 19 cent te verhogen naar 23 cent, maar dat is op dit moment nog niet ingevoerd.

Thuiswerken vanwege hoge brandstofkosten

Willen werknemers meer thuiswerken vanwege de hoge brandstofkosten? Er bestaat nog geen absoluut wettelijk recht op thuiswerken. Werkgevers mogen een verzoek afwijzen. Hier hoeft een werkgever geen zwaarwegende belangen voor aan te voeren. De hogere reiskosten zijn geen rechtvaardiging om thuiswerken te kunnen afdwingen. Maar natuurlijk kun je wel goede afspraken hierover maken.

Aanpassen arbeidsduur

Op grond van de Wet flexibel werken kunnen werknemers in bepaalde situaties verzoeken om de arbeidsduur aan te passen. Zo moeten ze minimaal 26 weken in dienst zijn, werkzaam zijn bij een werkgever met minimaal 10 werknemers en het verzoek minimaal twee maanden voor de beoogde ingangsdatum doen. De werkgever moet het verzoek om aanpassing van de arbeidsduur inwilligen, tenzij zwaarwegende bedrijfsbelangen zich hiertegen verzetten.

Flexibel indelen van werkuren

Tenslotte nog even iets over het flexibel indelen van werkuren van werknemers als zij er een tweede baan naast willen. Hoe je daar als werkgever mee om moet gaan is afhankelijk van wat er is afgesproken over de werktijden. Als een werknemer op vaste dagen/tijden werkt, zal deze zijn tweede baan daarop moeten afstemmen. Als een werknemer flexibel werkt en er een tweede baan naast wil nemen, geldt op grond van goed werkgeverschap dat de inroostering in overleg moet plaatsvinden zodat een en ander op elkaar kan worden afgestemd. Overleg is hier dus erg belangrijk.

Disclaimer

Dit blog schetst de algemene regels en uitgangspunten. Uiteraard kan er in specifieke situaties sprake zijn van uitzonderingen. Heeft u vragen over dit onderwerp of uw specifieke situatie, dan kunt u altijd contact opnemen met een van onze specialisten.

Pascal Besselink Advocaat
Ik houd mij vanaf 1997 bezig met het arbeidsrecht. Als advocaat sta ik zowel werkgevers als werknemers bij. In 2010 rondde ik cum laude de postdoctorale Specialisatie Opleiding Grotius Arbeidsrecht af en in 2011 de Leergang Pensioenrecht. Ik richt me onder meer op het ontslagrecht en re-integratievraagstukken. Ook adviseer en procedeer ik regelmatig over concurrentiebedingen.
Meer artikelen van Pascal