blog

Tattooverbod op de werkvloer: balans tussen goed werkgeverschap en persoonlijke vrijheid

3 min leestijd26 jul 2023

Mag een werkgever zichtbare tatoeages bij werknemers verbieden tijdens de uitoefening van de werkzaamheden? Een vraag die zich in deze tijden van het jaar vaker voordoet.

Pascal Besselink

advocaat

Bekijk meer

De vraag over het al dan niet toestaan van zichtbare tatoeages op de werkvloer is een complex vraagstuk dat het wettelijk instructierecht van werkgevers en het grondrecht van persoonlijke levenssfeer van werknemers met elkaar confronteert. In 2020 speelde in een procedure bij de kantonrechter Rotterdam exact deze vraag waarin deze twee rechten moesten worden (af)gewogen.

Het tatoeagebeleid van RET

De werkgever (RET) in deze procedure hanteert voor haar werknemers, die ook buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA-OV) zijn, een tatoeagebeleid. Dit beleid houdt in dat het deze werknemers verboden is hun tatoeages zichtbaar te hebben tijdens de uitvoering van hun dienst in uniform.

Grenzen aan het stellen van regels

De kantonrechter in Rotterdam oordeelde dat er grenzen zijn aan het stellen van regels met betrekking tot tatoeages (of aan lichaamsversieringen in het algemeen), met name als deze in strijd zijn met goed werkgeverschap, redelijkheid en billijkheid, en/of fundamentele grondrechten van werknemers. De kantonrechter oordeelde in dit geval echter dat het tatoeagebeleid van de RET deze grenzen niet overschrijdt.

Hoger Beroep

De vakorganisatie liet het er niet bij zitten en ging in hoger beroep. En met succes. Het Gerechtshof Den Haag oordeelde namelijk dat de grenzen van het instructierecht wél worden overschreden door het tatoeagebeleid en dit beleid in strijd is met goed werkgeverschap.

Een duidelijk beleid noodzakelijk

Voor werkgevers die regels willen stellen omtrent het verbieden van tatoeages, piercings en andere lichaamsversieringen, is het essentieel om een helder en zorgvuldig beleid te formuleren en communiceren. Daarnaast moet dit beleid consequent worden toegepast. Het is echter belangrijk om te beseffen dat dit beleid en het instructierecht altijd juridisch kunnen worden getoetst, waarbij het risico bestaat dat het als strijdig met goed werkgeverschap of te beperkend voor de vrijheid van werknemers wordt beschouwd.

Dit blog is van Pascal Besselink, advocaat arbeidsrecht bij DAS

Disclaimer

Dit blog schetst de algemene regels en uitgangspunten. Uiteraard kan er in specifieke situaties sprake zijn van uitzonderingen. Heeft u vragen over dit onderwerp of uw specifieke situatie, dan kunt u altijd contact opnemen met een van onze specialisten.

advocaat

Pascal Besselink

Ik houd mij vanaf 1997 bezig met het arbeidsrecht. Als advocaat sta ik zowel werkgevers als werknemers bij. In 2010 rondde ik cum laude de postdoctorale Specialisatie Opleiding Grotius Arbeidsrecht af en in 2011 de Leergang P...

Meer artikelen van Pascal Besselink

Ook interessant voor je

Letselschade door het werk: wanneer ben je als werkgever aansprakelijk?
01 feb 20243 min leestijd

Letselschade door het werk: wanneer ben je als werkgever aansprakelijk?

Als werkgever heb je de plicht om voor een veilige werkomgeving te zorgen. Vaak is het bij een beroepsziekte moeilijker voor werknemers om bewijs te leveren dat ze letselschade hebben opgelopen tijdens het uitvoeren van hun werk dan bij een ongeval. Hoe zit het dan met recht op schadevergoeding?

Vernieuwde Klokkenluiderswet van kracht voor werkgevers
13 dec 20233 min leestijd

Vernieuwde Klokkenluiderswet van kracht voor werkgevers

Op 17 december 2023 treedt de vernieuwde Wet bescherming klokkenluiders (Wbk) in werking. Voor werkgevers met 50 of meer werknemers is het vanaf 17 december 2023 verplicht om een interne meldregeling te hebben. Welke maatregelen je moet treffen, lees je in dit blog.

Uitspraak Deliveroo: meer werkrelaties zullen als arbeidsovereenkomst gezien worden
06 dec 20233 min leestijd

Uitspraak Deliveroo: meer werkrelaties zullen als arbeidsovereenkomst gezien worden

Deliveroo is gebonden aan de cao voor het beroepsgoederenvervoer én moet pensioenpremies betalen. Werkgevers kunnen zich hier wel nu al op voorbereiden...

1 van 3