Wat doe je als je werknemer fouten maakt? Wij geven tips

Een maaltijd verprutsen voor je restaurantgasten, een mail met gevoelige informatie naar de verkeerde persoon verzenden of een fout advies geven. Iedere werkgever heeft er wel eens mee te maken: fouten van personeel. Hoe kun je dan het beste handelen?

Als werkgever krijg je hoe dan ook te maken met fouten van personeel. Vaak gaat het om kleine fouten, maar soms kunnen ze grote gevolgen hebben. Denk bijvoorbeeld aan een datalek. En wat als de fouten zich opstapelen? Hoe kun je dan als werkgever het beste handelen? Een paar tips op een rij.

1.Blijf in gesprek

Om fouten van je werknemers te voorkomen is het goed om duidelijk te hebben wat er precies van hen wordt verwacht, welke bevoegdheden ze hebben en hoe ze in bepaalde situaties horen te handelen. Daarnaast is het goed om regelmatig te vragen of je werknemers nog hulp kunnen gebruiken bij bepaalde werkzaamheden. Houd de lijntjes kort en blijf in gesprek met elkaar. Zo kun je ook tijdig ingrijpen als er iets misgaat en voorkom je erger. Stel voor belangrijke werkzaamheden protocollen op.

2.Zorg snel voor een oplossing

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Dit hoort bij het ondernemersrisico. Je bent als werkgever zelf verantwoordelijk voor het bieden van een oplossing. Geef daarom zo snel mogelijk aan dat je een oplossing kan bieden en geef dit prioriteit.

3.Doe aan dossieropbouw

Blijven de fouten zich opstapelen, ondanks de hulp die je biedt? Dan moet de werknemer hier op aangesproken worden. Ga het gesprek aan over waarom de fouten ontstaan. En maak afspraken over hoe dit te voorkomen. Worden deze afspraken niet nagekomen? Bij een tijdelijk contract kun je na verloop van tijd afscheid van elkaar nemen. Als de werknemer een vast contract heeft, dan is dit lastiger. Dossiervorming is dan nodig om vervolgstappen, zoals het starten van een ontbindingsprocedure bij de rechter, te kunnen nemen. Houd daarom een dossier bij van de gemaakte fouten, de vervolgstappen, geboden hulpmiddelen en de uitkomsten. Op onze site vind je een checklist.

4. Bied een verbetertraject aan

Blijkt je werknemer niet goed te functioneren? Dan moet je als werkgever je werknemer de tijd en gelegenheid bieden om zich te verbeteren. Je moet als werkgever ondersteuning bieden om de punten van kritiek uiteindelijk te verbeteren. Ook moet je als werkgever voldoende scholing en begeleiding bieden. Op onze site tref je een e-paper aan waarin we de vier stappen van het verbetertraject op een rij zetten.

5. Voorzichtig met ontslag op staande voet

Voorkom dat je je werknemer in een opwelling ontslaat op staande voet na een fout. Er gaat geregeld een streep door het ontslag op staande voet, omdat werkgevers niet de juiste formaliteiten toepassen. De zaak strandt dan vaak alsnog bij de rechter. Ontslag op staande voet is de zwaarste maatregel die je kunt nemen. Het heeft nogal wat gevolgen voor de ontslagen medewerker, bijvoorbeeld geen recht op een ww-uitkering. Daarom is de wet zeer strikt in het volgen van formaliteiten. Wees je daarvan bewust.

6. Regel de aansprakelijkheid

Als werkgever ben je aansprakelijk voor fouten van je werknemers, tenzij de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. In de praktijk is er bijna nooit sprake van opzet of bewuste roekloosheid, en het is ook lastig aan te tonen. Bij negen van de tien gevallen draai je dus zelf op voor de herstelkosten en eventuele andere schade. Het is dus verstandig om je hiervoor te verzekeren.

Disclaimer

Dit blog schetst de algemene regels en uitgangspunten. Uiteraard kan er in specifieke situaties sprake zijn van uitzonderingen. Heeft u vragen over dit onderwerp of uw specifieke situatie, dan kunt u altijd contact opnemen met een van onze specialisten.

Pascal Besselink Advocaat
Ik houd mij vanaf 1997 bezig met het arbeidsrecht. Als advocaat sta ik zowel werkgevers als werknemers bij. In 2010 rondde ik cum laude de postdoctorale Specialisatie Opleiding Grotius Arbeidsrecht af en in 2011 de Leergang Pensioenrecht. Ik richt me onder meer op het ontslagrecht en re-integratievraagstukken. Ook adviseer en procedeer ik regelmatig over concurrentiebedingen.
Meer artikelen van Pascal