blog

Werkgevers niet altijd goed op de hoogte: wettelijke vakantiedagen vervallen niet automatisch

3 min leestijd04 apr 2024

Het is een veelvoorkomend misverstand onder werkgevers dat wettelijke vakantiedagen automatisch vervallen in juli als ze niet op tijd worden opgenomen. Dit is echter niet automatisch het geval en veel werkgevers en werknemers zijn zich hier niet van bewust.

Pascal Besselink

advocaat

Bekijk meer

In Nederland heeft iedere werknemer recht op wettelijke vakantiedagen. Het aantal vakantiedagen dat een werknemer heeft, hangt af van het aantal dagen dat hij of zij werkt. Bij een fulltime dienstverband heeft een werknemer recht op 20 wettelijke vakantiedagen per jaar. Deze dagen moeten worden opgenomen binnen zes maanden na het einde van het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd, tenzij de werknemer niet in staat is geweest vakantie op te nemen. Dus de wettelijke vakantiedagen over 2023 vervallen op 1 juli 2024.

Nauwkeurig en tijdig informeren

Veel werkgevers denken ten onrechte dat wettelijke vakantiedagen automatisch vervallen op 1 juli als ze niet op tijd zijn opgenomen. Dit is echter niet het geval. De werkgever moet ervoor zorgen dat de werknemer daadwerkelijk in staat is zijn vakantie op te nemen én moet hem tijdig informeren dat hij niet-opgenomen vakantiedagen dreigt te verliezen. Dit betekent dat de werkgever de werknemer op nauwkeurige wijze én tijdig moet informeren over zijn vakantiedagen, zodat deze daar nog gebruik van kan maken. Doet de werkgever dat niet? Dan komen die dagen, of een financiële vergoeding daarvoor, niet te vervallen.

Werkgever moet werknemer in staat stellen om vakantie op te nemen

Het Gerechtshof Den Haag oordeelde in 2022 dat de werknemer als de zwakkere partij binnen een dienstverband moet worden beschouwd. Het recht op jaarlijkse vakantie met behoud van loon mag niet verloren gaan zonder dat de werknemer daadwerkelijk de mogelijkheid heeft gehad daarvan gebruik te maken. Het Hof oordeelde daarom dat de werkgever de plicht heeft om de werknemer in staat te stellen om dat recht op vakantie uit te oefenen. Heeft een werkgever zijn werknemer niet over zijn vakantierechten geïnformeerd, hem niet in staat gesteld de vakantiedagen op te nemen en hem niet over de gevolgen van het niet opnemen geïnformeerd? Dan kan de werkgever geen beroep op verval of verjaring van vakantiedagen doen.

Niet naleven kan leiden tot conflicten

Het is begrijpelijk dat werkgevers deze regels rondom vakantiedagen niet altijd kennen. Het is echter wel belangrijk om op de hoogte te zijn van de regels, omdat het niet naleven ervan kan leiden tot conflicten met werknemers. Als een werknemer zijn vakantiedagen niet heeft kunnen opnemen, omdat de werkgever hem of haar daar niet op heeft gewezen, kan dit tot onvrede leiden en zelfs tot juridische stappen.

Om conflicten te voorkomen, is het daarom verstandig om als werkgever proactief te zijn en werknemers op tijd te informeren over hun vakantierechten en de regels rondom vakantiedagen. Door open te communiceren en duidelijke afspraken te maken, kan dit voorkomen dat er misverstanden ontstaan. Bovendien draagt dit bij aan een goede werkrelatie tussen werkgever en werknemer.

Disclaimer

Dit blog schetst de algemene regels en uitgangspunten. Uiteraard kan er in specifieke situaties sprake zijn van uitzonderingen. Heeft u vragen over dit onderwerp of uw specifieke situatie, dan kunt u altijd contact opnemen met een van onze specialisten.

advocaat

Pascal Besselink

Ik houd mij vanaf 1997 bezig met het arbeidsrecht. Als advocaat sta ik zowel werkgevers als werknemers bij. In 2010 rondde ik cum laude de postdoctorale Specialisatie Opleiding Grotius Arbeidsrecht af en in 2011 de Leergang P...

Meer artikelen van Pascal Besselink

Ook interessant voor je

Elke minuut telt: opstarttijd is ook arbeidstijd
19 jun 20243 min leestijd

Elke minuut telt: opstarttijd is ook arbeidstijd

Elke dag tien minuten eerder op je werk zijn om de systemen op te starten, zonder daarvoor betaald te krijgen. Dit was de realiteit voor een callcentermedewerker die van zijn werkgever eist dat hij vijf en een half jaar aan onbetaalde opstarttijd betaalt. Het Hof erkende deze tijd als arbeidstijd, een beslissing die de werknemer recht gaf op de loonvordering.

Gaan werkgevers betalen voor beroep op concurrentiebeding?
12 jun 202420 min leestijd

Gaan werkgevers betalen voor beroep op concurrentiebeding?

Welke ingrijpende maatregelen liggen er om het concurrentiebeding drastisch te wijzigen? We bespreken het in een podcast.

Vier fouten die het meest gemaakt worden in een arbeidscontract op een rij
01 mei 20243 min leestijd

Vier fouten die het meest gemaakt worden in een arbeidscontract op een rij

Voorkom fouten in een arbeidscontract door te weten wat er vaak mis gaat.

1 van 3