Woning huren & kosten

Wilt u een woning huren? In een huurcontract staan een aantal belangrijke afspraken zoals huurbedrag en de huisregels. U betaalt vaak ook nog extra kosten.

Inhoud huurcontract

Bij verhuur stellen de verhuurder en huurder vooraf een huurovereenkomst ofwel huurcontract op. In zo’n huurcontract staan minimaal de volgende drie afspraken.

  1. De huurder mag de woning gebruiken.
  2. De huurder betaalt huur voor het gebruik van de woning.
  3. De looptijd van de huurovereenkomst. Staat die er niet in, dan geldt de overeenkomst voor onbepaalde tijd.

Het is verstandig om in het huurcontract ook af te spreken op welke dag van de maand de huurder de huur moet hebben betaald en wat de huisregels zijn. En leg vast hoe de woning eruitzag bij de start van de huur. Zo voorkomt u discussies bij het beëindigen van het huurcontract.

Bijkomende kosten huurder

Naast huur moet u vaak nog extra kosten betalen, zoals bemiddelingskosten, borg en overnamekosten. De regels die daarvoor gelden zijn:

Bemiddelingskosten
Deze hoeft u alleen te betalen als u zelf een bemiddelaar heeft gevraagd een woning te zoeken die geen deel uitmaakt van zijn eigen woningaanbod. Als een bemiddelaar ook voor de verhuurder werkt, dan mag hij geen kosten aan de huurder berekenen. Dat geldt ook als de verhuurder niet betaalt voor de bemiddeling.

Heeft u onterecht bemiddelingskosten betaald?

Dan kunt u de bemiddelingskosten terugvragen. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief.

Borg
Er mag borg gevraagd worden aan de huurder. Mochten na afloop van de huur reparaties nodig zijn, dan kan hij deze met de borg betalen. Een borg moet redelijk zijn. Denk daarbij aan maximaal drie maanden. De huurder krijgt de borg na beëindiging van het huurcontract weer terug, tenzij de verhuurder nog iets te vorderen heeft. Dan mag hij dit bedrag verrekenen met de borg.

Overnamekosten
Dit zijn kosten voor overname van spullen die achterblijven in de woning. De prijs spreekt de huurder met de verhuurder af. Zaken die niet zonder beschadiging uit de woning verwijderd kunnen worden, horen bij de woning. Denk bijvoorbeeld aan een luxe badkamer. Daar hoeft u geen overnamekosten voor te betalen. Spullen overnemen is overigens niet verplicht. U bepaalt zelf wat u wilt overnemen en wat niet. De oude huurder mag spullen die niet bij de woning horen eventueel ook weghalen.

Hoogte huur

De maximale huurprijs hangt af van het type huurwoning. Er is een verschil tussen sociale en geliberaliseerde huurwoningen.

Sociale huurwoningen
Sociale huurwoningen mogen een bepaalde huurprijsgrens niet overstijgen. Die huurprijsgrens kunt u berekenen met behulp van het woningwaarderingsstelsel. Oppervlakten en voorzieningen worden daarin uitgedrukt in een bepaald aantal punten. Bij het totale aantal punten hoort een maximumhuur.

Geliberaliseerde huurwoningen
Voor de geliberaliseerde huurwoningen, de zogenoemde vrijesectorhuurwoningen, geldt geen maximale huur. Wel is het zo dat de verhuurder de huurprijs de eerste 12 maanden niet mag verhogen. Daarna mag hij de huur elk jaar verhogen. Het percentage staat in uw huurcontract.


Medehuurder worden?

Gaat u in een huurwoning samenwonen met uw echtgenoot of geregistreerd partner? Dan wordt u automatisch medehuurder. Bij ongehuwde en niet-geregistreerde partners is dat niet het geval. U vraagt de verhuurder dan in te stemmen met uw medehuurderschap.

Lees verder

Veelgestelde vragen