Wat kan ik doen als ik letsel oploop door toedoen van een ander?

Door letselschade krijgt u al gauw met kosten te maken. Denk bijvoorbeeld aan een doktersbehandeling of de reparatie van uw auto. Kreeg u schade door toedoen van een ander, dan wilt u natuurlijk dat deze persoon de kosten vergoedt. U stelt hem of haar aansprakelijk voor uw schade.

Om iemand aansprakelijk te stellen moet u met bewijzen komen. Het eerste dat u doet, is bewijzen verzamelen over de oorzaak van het ongeval, de relatie met de schade en de kosten die u moet maken. Dit kan als volgt:
• Laat binnen 24 uur uw letsel beoordelen door een (huis)arts of de spoedeisende hulp.
• Maak foto’s van de plaats van het ongeval.
• Zet uw verklaring over het ongeluk of ongeval op papier.
• Zorg dat u verklaringen en andere documenten krijgt van betrokkenen en getuigen.
• Vraag naar het proces-verbaal.
• Vraag naar het politierapport.
• Houd al uw kosten bij en bewaar de nota’s.
• Maak geen onnodige extra kosten.
• Ga na of u een ongevallen- of schadeverzekering hebt.

Hebt u bewijs verzameld? Dan kunt u daarmee de veroorzaker van het ongeval aansprakelijk stellen.