Heb ik recht op een getuigschrift?

Ja, uw werkgever is verplicht om op uw verzoek een getuigschrift uit te reiken. Het getuigschrift moet een juiste opgave bevatten van de aard van de verrichte werkzaamheden en de duur van het dienstverband. Ook moet in het getuigschrift worden vermeld op welke wijze de arbeidsovereenkomst is beëindigd.